Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Vi hjälper dig att vinna fler exportaffärer

SEK, Svensk Exportkredit, har en affärsidé: att låna ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands. Vårt uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgången till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

Läs mer på sek.se