Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Väx hållbart och bli lönsam med Grant Thornton

Vi är inne i förändringens decennium där ökade krav och förväntningar från kunder och samhället är den främsta drivkraften för företag. Omställningen till en hållbar utveckling är avgörande för att säkra långsiktig tillväxt. Hållbarhetsfrågor har länge varit förknippade med stora företag men för att förändring ska bli verklighet har små- och medelstora företag en central roll.

I många fall påverkas mindre företag indirekt genom att vara leverantör, kund eller samarbetspartner till större företag som ställer krav på aktörer i sin värdekedja att agera hållbart. 9 av 10 småföretag anser att det är viktigt att ta ansvar och bedriva hållbarhetsarbete, är ditt företag ett av dem så är ni med i matchen. Idag vet vi att hållbart företagande ökar lönsamheten och konkurrenskraften, på Grant Thornton vet vi hur man tar ett grepp kring helheten och lägger en plan.

På det här seminariet ger vi praktiska råd och tips från våra hållbarhetsexperter på hur er organisation kan tjäna på omställningen.

Varmt välkommen! Anmäl dig här.