Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Undvik misstagen om ni arbetar för tillväxt

Det är DI-Gasellföretagens tid och de som klarar gränsen och blir utnämnda till Gasellföretag är, med rätta, stolta. Och berättar det gärna i sociala medier, bloggar, nyhetsbrev osv.

Krav för att bli DI-Gasell

Som de flesta nog känner till är det i syfte att stimulera och uppmärksamma företag som har stark tillväxt, lönsamhet och klarar att hålla detta över tid baserat på främst organisk tillväxt. Ett Gasell företag har:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

Tillväxtdelarna

Att företaget skall ha vuxit och varit lönsamt för att bli Gasellföretag är något som är ganska självklart för de flesta. Många känner också till att omsättningen skall överstiga 10 msek. Vad en hel del företag dock missar är att man även måste ha sunda finanser.

"...vikten av att ha s k sunda finanser..."

Att ha sunda finanser i Gasell-sammanhanget handlar inte i första hand om att ha ett visst eget kapital eller en viss mängd likvida medel utan om att ha skött sig när det gäller skatter & avgifter, betalningar till levernatörer och anställda.

Vikten av kontroll på ekonomin

Det är förstås både sunt och bra att Dagens Industri även har med vikten av 'sunda finanser' i kriteriet för Gasell. Och det kan kännas riktigt surt om företaget i övrigt uppfyller det som krävs för att bli Gasellföretag men så faller man på att man har haft betalningsanmärkningar, för sent betalda skatter och avgifter. Eller att revisorerna har gjort anmärkningar i årsredovisningens revisionsberättelse.

Säkra även ekonomifunktionen

Så. Har ni ambitionen att arbeta för att bli ett DI Gasellföretag skall ni inte bara planera för tillväxten utan också se till att ha en bra ekonomifunktion på plats. Oavsett om den är baserad på egen anställd personal eller om ni valt outsourcing. Ni bör även säkerställa att alla involverade förstår vikten av 'sunda finanser' så att samtliga ekonomirelaterade processer flyter på och fungerar.

För det skulle ju vara retligt om t.ex. brister i semesterplaneringen gör att skatter och avgifter betalas för sent, det renderar i anmärkning i revisionen och att det sedan leder till att ni missar er Gasell.

www.nyaek.se

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

Nya Ekonomikompetens arbetar digitalt & kundnära för att skapa mesta möjliga affärsnytta av företag och organisationers ekonomifunktion.