Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

StyrelseAkadmien i Örebro bjuder in till - Rätt fokus i styrelsearbetet

Nästa chans att certifiera sig som professionell styrelseledamot med StyrelseAkademien Örebro är den 20 sept o 27 sept, 2022.  Kursen leds av Göran Hogestadh.
Göran är en av StyrelseAkademien ackrediterade lärare i styrelseutbildningen Rätt Fokus och Certifikatutbildning för styrelseledamöter i kommunalt ägda bolag.

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Kursen är uppdelad på två heldagar. Anmäl dig via länk nedan:

https://www.styrelseakademien.se/orebro/top-news/ratt-fokus-i-styrelsearbetet/