Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

StyrelseAkademien Örebro - Utbildning Rätt fokus i styrelsearbetet - nya datum

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt

CERTIFIERING
Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett digitalt teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen.

LÄRARE
Göran Hogestadh är en av StyrelseAkademiens ackrediterade lärare i styrelseutbildningen Rätt Fokus och Certifikatutbildning för styrelseledamöter i kommunalt ägda bolag. Göran har ett brett kunnande av utbildningar på YH nivå. Göran är ordförande StyrelseAkademien Mälardalens styrelse. Han är företagare och entreprenör - verksam i ett antal bolag. Göran är också ordförande i ett antal bolag och organisationer.

Anmälan är bindande.

Tid:
Utbildningen är uppdelad på 2 tillfällen.

Pris:
15 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 13 900 (exkl moms)

Medlemmar i Handelskammaren Mälardalen  betalar 13 900 kr, ange ditt medlemskap vid anmälan.

Efter de nya rekommendationer som gäller  för Örebro län angående Covid-19  flyttas utbildningen fram till den 26 januari och 3 februari, 2021.

De som är anmälda till utbildningen behåller sina platser och flyttas över till de nya datumen.

Anmälan: https://www.styrelseakademien.se/orebro/top-news/ratt-fokus-i-styrelsearbetet/

Inga särskilda förkunskaper krävs.