Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

StyrelseAkademien Örebro - Utbildning Rätt fokus i styrelsearbetet

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

• Rätt styrning
• Rätt bemanning
• Rätt inriktning
• Rätt arbetssätt

CERTIFIERING
Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett digitalt teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademien certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen.

LÄRARE
Göran Hogestadh är en av StyrelseAkademien ackrediterade lärare i styrelseutbildningen Rätt Fokus och Certifikatutbildning för styrelseledamöter i kommunalt ägda bolag. Göran har ett brett kunnande av utbildningar på YH nivå. Göran är ordförande StyrelseAkademien Mälardalens styrelse. Han är företagare och entreprenör - verksam i ett antal bolag. Göran är också ordförande i ett antal bolag och organisationer.

Anmälan är bindande.

Tid:
Utbildningen är uppdelad på 2 dagar.

Pris:
15 900 kronor (exkl moms), Medlemspris 13 900 (exkl moms)

Datum:

24 november o 1 december, 2021

Anmälan: https://www.styrelseakademien.se/orebro/top-news/ratt-fokus-i-styrelsearbetet/

Inga särskilda förkunskaper krävs.