Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

StyrelseAkademien Örebro - Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv

Strategi ur ett styrelseperspektiv

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska arbetet och möta framtiden på ett framgångsrikt sätt.

Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det behöver för varje bolag. varje bolag har sina förutsättningar med sina medarbetare, sin kultur, sin affärsidé, sina kunder, sin marknad, vart man befinner sig i bolagets utveckling och vem som är bolagets ägare. Det innebär att som styrelseledamot ges du olika förutsättningar för hur ni i styrelsen kan arbeta långsiktigt för att bolaget ska få bästa förutsättningar för att möte framtiden. I kursen kommer vi att diskutera styrelsens roll, olika sätt att arbeta med strategiprocessen, få möjlighet att diskutera olika diskussioner och även arbeta med ett case.

Upplägg
Det finns många nivåer på strategiarbete och vi koncentrerar oss på området "affärsstrategi" med många exempel. Det ingår även några gruppuppgifter där en går ut på att utveckla en affärsidé och strategi för hur ett företag kan växa snabbt trots att produkten är ganska enkel.

Utbildningen är främst inriktad mot SME dvs små och medelstora företag och den vardag dessa lever i. Ta möjligheten att investera i din egen kreativitet med hjälp av andras erfarenheter.

Stor nytta av utbildning har
Du som har bakgrund för styrelse- eller ledningsgruppsarbete där strategi, affärsplan och budget diskuterats.
Du är styrelseledamot eller har för avsikt att bli.
Företrädesvis inriktar vi oss på SME, små och medelstora företag.
Vår utgångspunkt är de styrelserelaterade utmaningarna i strategiarbetet.

Lärare
Petra Palmgren Lindwall, ackrediterar lärare, klicka här för att se hennes meriterade cv.

Tid
8 maj kl 08.00-17.00

Pris
Som medlem  i StyrelseAkademien betalar du - 7 900 sek + moms
Som icke-medlem betalar du  - 8 900 sek + moms
Anmälan är bindande en inte personbundet.
I avgiften ingår dokumentation och litteratur.

Plats:
Stadskällaren, Arboga

KURSEN TÄCKER FÖLJANDE OMRÅDEN

 • Strategibegreppet och strategihierarkier
  Förhållandet mellan vision, strategi, taktik och genomförande
  Värdet av strategi och strategiskt arbete
  Strategiprocessens olika delar och verktyg/metoder man kan använda i dom olika delarna
  Förståelse för att strategiprocessen anpassas för varje bolag och att det är en lär- och innovationsprocess. Det finns inget facit!
  Rollfördelningen i den strategiska processen
  Affärsmodellering och affärslogik
  Skillnad och samexistens av att vilja utveckla det befintliga idag och i morgon och att arbeta med innovation för framtiden
  Framgångsfaktorer och fallgropar
  Strategiimplementation
  Strategimål och uppföljning
  Hur man upprätthåller ett kontinuerligt strategiskt fokus och hur man behöver reflektera, analysera, utvärdera och eventuellt justera

Utbildningens syfte
Ge övergripande insikt och förståelse för området strategi, strategiprocessens olika delar, rollfördelning och styrelsens strategiansvar.
Vi går övergripande igenom validerade verktyg och metoder som kan användas i strategiprocessen.
Vi vill vässa deltagarnas förmåga att tillämpa en effektfull bolagsanpassad strategiprocess genom resonemang hur den kan tillämpas beroende på bolagets kontext.
Tillämpningar i form av övningar och ett större case.

Förkunskaper
Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademien Rätt fokus-utbildning eller motsvarande erfarenhet.

Sagt om Ökat Fokus Strategi
”Mycket proffsig föreläsare, bra material.”
”Välfylld dag med konkreta och operativa återkopplingar till det strategiska styrelsearbetet, med mycket igenkänningsfaktor såväl som nya tips och reflektioner.

Anmäl dig via länk nedan

https://www.styrelseakademien.se/orebro/top-news/okat-fokus-strategi-ur-ett-styrelseperspektiv2/