Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

StyrelseAkademien Örebro bjuder in till - Ägarstyrning o ägardirektiv

Utbildning - Ägarstyrning och ägardirektiv i ägarledda företag - nytt datum 27 september

Nyttor med ägardirektiv är bland annat ökad ägarsamsyn med gemensamma och tydliga mål, mål fokuserat styrelsearbete och bättre successions- och exitförberedelse. Det är sannolikt att realisera sina mål som företagare om man har bestämt och kommunicerat dem. Nästa tillfälle är 27 september, kl 13.00-17.00, Scandic Grand Hotell, Örebro.

Föreläsare:
Gunnar Alexandersson har medverkat i runt 250 styrelserekryteringar de senaste 25 åren och tagit fram närmare 100 ägardirektiv. Han är en av stiftarna till StyrelseAkademien Sverige & Stockholm och medgrundare till StyrelseAkademien Östsverige och Styra AB. Numera VD i Styra AB.

Välkommen med din anmälan!

mehttps://www.styrelseakademien.se/orebro/top-news/utbildning-agarstyrning-och-agardirektiv-i-agarledda-foretag/