Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Skapa affärsvärde av data

Nebu är experter på hållbarhet, verksamhetsutveckling, förändringsledning och beslutsstöd. Vi arbetar med process- och informationsmodellering och hjälper våra kunder med att analysera, ta fram IT-arkitektur, leda projekt och skapa väl fungerande arbetsgrupper. Ett av våra specialistområden är Business Intelligence & Analytics. Varje månad lägger våra specialister ut tips och råd inom området. Läs gärna alla våra bloggposter på vår hemsida.

När din organisation inser att data blir ett tydligt värde samt konkurrensmedel och ni gjort investeringar i diverse system och verktyg så bör nästa fråga vara: finns förmågan att använda verktygen och skapa värde av ert data?

Den allmänna dataläskunnigheten

Det jag pekar på här är den allmänna dataläskunnigheten hos er personal (eng. data literacy). Förmågan att arbeta med data handlar inte om moderna begrepp som data science, AI, ML eller ens verktyg/system utan en allmän förmåga att – på alla nivåer – förstå och tyda data.  När vi dessutom ser en trend att mer och mer IT budgetar och inköp görs utanför IT avdelningen så spär det på behovet av dataläskunnigheten ännu mer.

Ökad dataläskunnighet ett måste för datadrivna organisationer

Idag råder ingen brist på data eller verktyg utan utmaningen är istället bristen på förmågan att använda dessa verktyg och skapa affärsvärde av data. En studie genomförd av Qlik visar att endast en tredjedel av alla företag är dataläskunniga och hälften av alla organisationer kommer inom två år sakna tillräcklig förmåga att skapa affärsvärde av sitt data.

Samtidigt visar studien att ca 80% av alla beslutsfattare är villiga att investera mer tid och energi att förbättra sin datakunskap. Det finns således en vilja att investera i att höja dataläskunnigheten i organisationer – frågan är inte om utan när organisationer väljer att investera i olika initiativ för att stärka upp kompetensen.

Läs hela bloggposten på : https://nebu.se/nebu/skapa-affarsvarde-av-data/
Vill du ha mer hjälp? Kontakta Liselott Alnestig, Head of Nebu