Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Så kommer du igång med aktivt styrelsearbete

I samarbete med Grant Thornton bjuder vi in till seminariet "Så kommer du igång med aktivt styrelsearbete"

En resurs som kompletterar den som redan finns i företaget, ett forum att bolla problem och framtidsfrågor i eller stöd för att skapa förutsättningar för nästa steg i företagets utveckling?

Skälen och behoven varierar från företag till företag. Det som är gemensamt är att ett väl fungerande styrelsearbete betalar sig. Verksamheter som har detta kan påvisa en bättre tillväxt, en högre avkastning på eget kapital och dubbelt så hög lönsamhet som företag som saknar ett aktivt styrelsearbete.

Föreläsare
Maths Anväg, affärsrådgivare, Grant Thornton

Onsdag, 10 april 2019 klockan 11:30-13:30 hos Grant Thornton, Kungsgatan 6, Örebro

Lunch serveras i samband med seminariet, ange ev specialkost vid anmälan

Sista anmälningsdag 8 april

Anmäl dig här

Ta gärna med en gäst som du tror kan ha nytta och glädje av informationen.

Välkomna!
StyrelseAkademien Örebro