Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Nobeli nominerade till fint arbetsgivarpris

Visa vägen-priset delas ut av Samhall och uppmärksammar de som går i bräschen för personer med funktionsnedsättning och bryter deras utanförskap på arbetsmarknaden.

Priset går till de arbetsgivare och eldsjälar som förstår att det är viktigare att se till vad en människa kan, i stället för till vad de inte kan. Inte för att vara snälla och vilja väl, utan för sin egen verksamhets bästa. Nobeli Business support är en av tre nominerade arbetgivare i Svealandsregionen som har chans att gå till nationell final. Du kan bidra med din röst.

Motivering

Samhall har sedan årsskiftet 2019/2020 haft uppdraget att arbeta med dokumenthantering och digitalisering av pappersarkiv. Arbetet bedrivs i Nobelis lokaler och består av en arbetsgrupp på 15-20 medarbetare.

Uppgifterna är av stort värde för Samhall då vi har i uppgift att bereda personer med funktionsvariation ett meningsfullt och utvecklande arbete, något som Nobeli uppmärksammade och som var en del av att samarbetet inleddes.

Nobeli med ledning av Henrik Garnestrand har sedan starten arbetat på ett lyhört och anpassningsorienterat sätt för att få samtliga medarbetare att känna sig välkomna och få meningsfulla arbetsuppgifter. Vidare har man på ett beundransvärt sätt fått våra medarbetare att bli en del av Nobelis egna personalgrupp.

Henrik har tagit emot varje person med stor respekt och mycket bra bemötande, han har hälsat på varje medarbetare personligt vilket gjort att de från början känt sig värdefulla, välkomna och respekterade.

Henrik har även varit mycket lösningsorienterad och kreativ då det gäller att hitta lösningar som passar Samhall. Vi har därför utökat samarbetet och samtidigt utvecklat arbetsuppgifterna till fler områden och funktioner inom deras dokumenthantering/arkivhantering. Kontakterna mellan Samhall och Nobeli har snabbt utvecklats från en relation kund-leverantör till ett partnerskap där vi gemensamt arbetar framåt för en långsiktig, hållbar och utvecklande relation som gynnar båda parter och inte minst Samhalls medarbetare.

Rösta här