Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Mindflowers nätverk för kvinnliga systemutvecklare

Våren 2022 startar Mindflower ett nätverk för kvinnliga systemutvecklare! Nätverket är till för dig som redan idag utbildar dig eller arbetar som systemutvecklare eller kanske är utbildad men arbetar i en annan roll eller helt enkelt är nyfiken på yrket.

Bakgrund till nätverket
Vi är mitt uppe i en mycket spännande tillväxtresa med en tydlig riktning och hållbarhet i fokus. I vår pågående rekrytering har vi upptäckt att det är väldigt få kvinnor som jobbar som systemutvecklare . Då vi började kika på utbildningar så upptäckte vi att det var likadant där dvs väldigt få kvinnor som utbildar sig till systemutvecklare. Då kläcktes idén om att vi behöver uppmärksamma yrket bland kvinnor samt att kunna knyta an hållbarhet och andra tekniska områden till systemutveckling.

Syfte
Syftet med nätverket är att uppmärksamma kvinnliga systemutvecklare, väcka nyfikenhet och visa hur digitalisering och hållbarhet hänger ihop samt möjligheterna inom systemutveckling.

Mål
Vi hoppas att genom nätverket kunna öka jämställdheten inom yrket och därmed öka intresset för kvinnor att söka sig till teknik och systemutveckling.

Information

- Start 11 mars 2022: Kick off!

-Kostnadsfritt.

- Frukostmöten, de flesta träffar äger rum i Mindflowers lokaler i Kopparlunden, Västerås.

- Nätverket är ett slutet nätverk för de som har anmält sig där vi pratar konfidentiellt om varandras erfarenheter och situationer.

- Nätverket kan köras digitalt om omständigheter kräver detta.

- Sista anmälan 28 februari 2022.

Intresseanmälan till: paula.bystrom@mindflower.se eller marie.winslow-andersson@mindflower.se