Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Inbjudan Konferens 25-26 sept 2018 - Låt Örebro län bli ledande i Sverige med den bästa missbruksvården!

Inbjudan Konferens 25-26 september 2018

Låt Örebro län bli ledande i Sverige med den bästa missbruksvården!

2 dagarsprogram för politiker, chefer och personal inom kommuner och sjukvård i Örebro län. Samtliga som arbetar med/fattar beslut och åtgärder gällande missbruk samt vårdinsatser.

Idag har samhället ett växande problem med missbruk, kriminalitet och dödlighet. Narkotika-dödligheten är ett tecken på att vi måste förbättra hälso- och sjukvården och socialtjänsten vad gäller tillgänglighet, effektivitet och kvalitet.  Denna konferens handlar om att tolka och öka förståelsen för lagar och föreskifter. Verktygen finns, men följer vi dem, tolkar vi dem för bästa möjliga utfall? Om vi ska lyckas knyta samman missbruket med rätt åtgärder och insatser för att nå framgång mot missbruksfritt liv – Vad måste förändras?

Fantastiska föreläsare:

Föreläsare Johan Kallus, advokat, Stefan Brené, Socialstyrelsen, Ingemar Sköld, Läkare och specialist psykiatri  och Stefan Keventer,  kognitiv beroendeterapeut Örebro kommun.

Denna konferens handlar om att tolka och öka förståelsen för lagar och föreskifter. Verktygen finns, men följer vi dem, tolkar vi dem för bästa möjliga utfall? Om vi ska lyckas knyta samman missbruket med rätt åtgärder och insatser för att nå framgång mot missbruksfritt liv – Vad måste förändras?

Konferensen arrangeras av CITY – UTBILDNING – KONFERENS och är förlagd till Citykonferenscenter i Örebro, projektledare Regina Kjellström 070 – 6862153 / projektledare Catrin Edqvist info@citykonferenscenter.com

Se hela programmet: www.citykonferenscenter.com

Se hela programmet:
2018-06-26 Låt Örebro län bli ledande i Sverige med den bästa missbruksvården