Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Hållbar som chef? Ledarskapsprogram, 9 dagar

Hur skapas en robust organisationskultur där medarbetarna får förutsättningar att växa? Hur leder du tryggt och säkert med bibehållet fokus genom förändringar. Hur kan du som chef driva och uteckla ett hållbarhetsarbete? Och hur kommunicerar du på ett sätt som stärker din och organisationens varumärke?

För att lyckas som chef behöver du vara hållbar över tid trots högt tempo, ökade krav och ett alltmer gränslöst arbetsliv. Med nya insikter och konkreta verktyg ger programmet dig förutsättningar att jobba för en mer hållbar utveckling för organisationen, teamet, medarbetarna, klimatet och inte minst - Dig själv.

Ledarskapsprogrammet Hållbar som chef låter dig som har några års erfarenhet av att vara chef och ledare utvecklas, utmanas och utvidga ditt chefsnätverk. Under ledning av erfarna, kompetenta och framåtblickande utbildare får du nya och fördjupade perspektiv på högaktuella frågor som du möter i din vardag inom områdena:

  • Organisation och ledarskap - Annica Lögdlund
  • Förändringsledarskap - Cecilia Duberg
  • Hållbar utveckling - Sara Bronner & Fredrik Bronner
  • Ledarens kommunikation - Anna Moore

 

Målgrupp och effekt
Detta är ett program för dig som är van chef och känner att du vill ta nästa steg i din ledarskapsutveckling. Du får konkreta verktyg och kunskaper för att utveckla dig som ledare, ditt team och organisation. Du ges förståelse i hur ledarskapet påverkas av olika organisationskulturer och av förändringsarbete, vilka valmöjligheter du har, vilka effekter olika val ger och medvetet kan välja ledarstil. Du får verktyg för att arbeta med att omsätta era hållbarhetsmål i praktiken samt fördjupad kunkap i hur du medvetet stärker både ditt och organiationen varumärke.

Vill du veta mer? Hör av dig till någon av oss på Consensus eller klicka in på hemsidan för mer detaljerad information.

Kort info
Omfattning: 9 dagar
Datum: 25 nov - 11 mars 2020
Ort: Örebro
Pris: 45 000 kr, exkl. moms