Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Företagande på landsbygden

Hur har du som driver företag på landsbygden påverkats av corona-pandemin?

Tid och plats
Onsdag den 3 mars.
Kl. 18.00-20.00 (som längst) online via Teams.
Anslut 10 minuter innan mötet så
du ser att allt fungerar.
Möteslänk: https://bit.ly/3tuKwab

Landsbygdsnämnden välkomnar dig som landsbygdsföretagare till digital information och dialog i samarbete med avdelning näringsliv på Örebro kommun.

Dialogen genomförs online och du kan delta hemifrån vid datorn eller mobilen via möteslänken. Du som åhörare kommer inte att synas i bild eller höras, utan kommunicerar enbart i chatten.

Under dialogen vill vi gärna ta del av vilka utmaningar eller förändringar du som driver företag på landsbygden har upplevt under corona-pandemin och vad du ser för behov när vi blickar framåt.

Under mötets gång kommer vi därför ställa ett antal frågor till dig som deltar. Du är självklart även välkommen att ställa dina egna frågor. Webbmötet inleds med en analys av hur näringslivet i Örebro kommun och nationellt har förändrats under 2020 till nuläget.

Näringslivsdirektör Göran Dahlèn berättar om vilka insatser som har gjorts från stat, region respektive kommunens sida i syfte att underlätta för näringslivet under pandemin. På plats finns även representanter från Landsbygdsnämnden.

Mer information samt en guide för hur du ansluter till mötet hittar du på www.orebro/landsbygdsutveckling/

För frågor, kontakta landsbygdsenheten@orebro.se, 019-21 20 42.