Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Det unika med YH-utbildningar!

Sedan 10 år har utbildningsformen yrkeshögskolan blivit naturlig del av det svenska utbildningsväsendet. Med utbildningar som skräddarsys mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens har flera hundratusen företag fått den kompetensförsörjning som de behöver och mängder av studenter har med nya kunskaper, färdigheter och kompetenser blivit attraktiva på arbetsmarknaden. I myndigheten för yrkeshögskola (MYH) senaste statistik från 2018 har 93 % av studenterna fått jobb året efter sin utbildning.

Förutom att en yrkeshögskoleutbildning skapas tillsammans med näringslivet, som är med och ger synpunkter på allt från innehåll och mål, så finns det en till sak som gör utbildningsformen unik, nämligen LIA eller lärande i arbete som praktik kallas inom yrkeshögskolan.

Det långsiktiga målet med LIA-perioden är att förbereda den studerande för sin yrkesroll, men även för att öka förutsättningarna för en anställning efter avslutad utbildning samt att stödja företagen i deras framtida rekryteringsbehov. För dig som företag innebär det att du har möjlighet att ta emot en studerande, längden på perioden kan variera beroende på utbildning.

Förväntningar under LIA-perioden

För ert företag är det är helt kostnadsfritt att ta emot en LIA-studerande. Det som krävs av er är engagemang, bra arbetsuppgifter, rätt arbetsredskap samt en handledare. Detta på grund av att både ni som företag och den studerande ska få ut så mycket som möjligt av tiden. Ni som företag utser en person som agerar handledare under praktiken.

Det är viktigt att den studerande får en bra introduktion för att snabbt bli en resurs för verksamheten. När det gäller arbetsuppgifterna ska dessa ligga inom ramen för utbildningen och detta planerar ni och den studerande tillsammans. Det är bra om ni redan innan LIA-perioden påbörjats kommit överens om vad som ska utföras.

De studerande följer de arbetstider och regler som gäller på företaget. Skulle samarbetet mot förmodan inte fungera kan både företag och studerande välja att avbryta perioden. I slutet av perioden behöver du som handledare utvärdera den studerandes arbetsinsats samt YH-utbildningens innehåll efter en given mall.

Nu i vår är det många av våra klasser som går ut på sina LIA-perioder. Nedan har jag publicerat de LIA-perioder som jag för närvarande arbetar med. Så är du som företag intresserad av att ta emot studerande på LIA, antingen nu i vår eller framöver får du gärna kontakta mig så jag kan berätta mer.

Läs mer om LIA och hur du kan engagera dig här eller kontakta mig så berättar jag mer!