Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Är ditt företag berett att vara verkligt innovativt?!

Välkommen till en Workshop om innovativa förmågor, strategier och innovativa processer.

Dig vill jag bjuda in till en insiktsfull workshop, Innovation Circle, kring innovation i Grant Thorntons lokaler i Örebro. Inbjudan gäller dig eller någon annan från ledningsgruppen, alternativt någon som är innovationsansvarig på företaget. Vi ser en allt snabbare förändringstakt inom affärsvärlden där det är viktigt att veta var man står, vart man siktar och hur man tar sig dit.

Workshopen beskriver hur innovationsarbete inom företag idag inte bara handlar om att förbättra sitt kunderbjudande genom att skapa nya produkter och tjänster utan hur man bör se på hela företaget genom att dessutom strategiskt förbättra sin förmåga internt, via samarbetspartners, kundrelationer samt inom marknadsföring och försäljning.

Jag kommer att tala om hur man med en banbrytande utvärderingsmetod för Innovation Management objektivt visar var företaget/organisationen som helhet står med avseende på innovationsförmågor. Utvärderingen sker med InnoSurveyTM , vilken är kopplad till den största företagsdatabasen med fokus på innovativa styrkor/svagheter och är troligen det mest betydande analysverktyget som idag används av stora företag runt om i världen. Du kommer som deltagare på workshopen att få en personlig rapport för ditt företag utifrån de svar du ger på webbenkäten InnoSurveyTM. Läs mer på http://www.evigilo.se/Innovation-Circle.htm.

Vid acceptans av inbjudan vill jag att du sänder mig din titel och namn för registrering, samt e-postadress som ger din personliga länk till InnoSurveyTM, och en bekräftelse på din anmälan. Ta vara på tillfället och tänk på att anmäla dig så snart som möjligt dock senast den 22 mars. Vid överbokning kan prioritering komma att ske efter flest antal anställda.

Evigilo erbjuder företag och organisationer fullskaliga InnoSurveysTM  för att analysera upp till 66 olika förmågor som påverkar innovationsförmågan. Resultatet tillsammans med vald innovationsstrategi skapar en färdriktning mot det mål som är satt. Vägen dit blir att etablera en innovationsprocess som leder till målet. Vi guidar i, och stöder processen i den utsträckning som behövs.

Varmt välkommen!

Stefan Stenmark

Innovation Manager by Innovation360 Group

Founder and CEO, Evigilo AB

Tid: torsdag 19 april kl 16:30-19:00

Plats: Grant Thornton, Kungsgatan 6, Örebro

Anmälan: Senast den 22 mars för att vi ska hinna konfigurera enkäten för de medverkande. Anmälan sker med företagsnamn, antal anställda, befattning, namn och e-postadress till ic@evigilo.se. Begränsat antal deltagare. Workshopen är kostnadsfri.

Frågor: Ta kontakt för frågor per mejl eller telefon; ic@evigilo.se, 013-125 020

Innovation360

 

 

 

 

 Stefan-2.png Välkommen att ta kontakt med mig om du har frågor eller tankar kring innovation och förändringsarbete, samt givetvis kring den nu aktuella workshopen.

 

Med en önskan om att träffas framöver!

 

Stefan Stenmark

stefan.stenmark@evigilo.se