Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Agrodagen

Save the date
7 november på Örebro slott

Agro Örebro arrangerar ett event som primärt vänder sig livsmedelsproducenter i
Mellansverige, men även till andra näringsidkare, offentliga aktörer med flera. Det
viktigaste är inte var ifrån du kommer utan att du har ett intresse för utveckling av
livsmedelsproduktion i Sverige.

Dagen präglas av konkreta frågeställningar, intressanta talare, debatter, interaktiva inslag
och mycket mer. Vi är i full gång med att utveckla programmet. En sak som är helt säkert
är att Johan Swahn från Örebro universitet/Diaz & Swahn kommer och föreläser om
trender inom mat och måltider. Vi vet också att länets landshövding Maria Larsson
kommer.

Missa inte att boka den 7 november för Agrodagen på Örebro Slott.
Inbjudan med program skickas ut den 1 oktober.

2017 antog Sveriges Riksdag en nationell livsmedelsstrategi. I Örebro län har Länsstyrelsen i
samarbete med Region Örebro län tagit fram en regional handlingsplan för livsmedelskedjan.
Agro Örebro är en samverkansplattform för att öka livsmedelsproduktionen i länet och har
startats på initiativ av Länsstyrelsen med finansiering från Landsbygdsprogrammet och ska
bidra till att handlingsplanen genomförs med fokus på att öka konkurrenskraft,
attraktionskraft, och kompetenskraft inom livsmedelskedjan i Örebro län.