Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Advokatbolaget sjutton34 utökar - finns nu även i Karlstad

Från och med den 1 juli 2021 utökar vi vår verksamhet med ytterligare fyra advokater och breddar samtidigt vår geografiska närvaro med ett nytt kontor i Karlstad. I och med detta förstärker vi vårt erbjudande inom befintliga verksamhetsområden samt miljörätt, offentlig upphandling och tvistlösning.

- Genom en sammanslagning med fyra av advokaterna från före detta Hamilton
Advokatbyrå i Karlstad blir sjutton34 en komplett advokatbyrå inom affärsjuridik, berättar
David Lidén, sjutton34, Örebro.

Advokatbyrå med fokus på affärsjuridik
Sedan tidigare har Advokatbolaget sjutton34 mångårig erfarenhet inom affärsjuridisk rådgivning till
små och medelstora företag, med fokus på bland annat fastighetsrätt, kommersiella avtal och
obeståndsrätt. De nya advokaterna bidrar med ytterligare kompetens och förstärker verksamheten
inom bland annat tvistlösning, bolagsrätt, miljörätt samt offentlig upphandling.

- Vi är glada att utöka vårt erbjudande geografiskt och kompetensmässigt i och med
samgåendet med våra nya kollegor i Karlstad. Vi har nu en organisation som är väl rustad för
framtiden, säger David Lidén.

- Detta känns som en nytändning. Jag ser verkligen fram emot samarbetet med mina nya
kollegor. Vi kommer bli ett starkt juridiskt team och jag tror att vi även kommer trivas riktigt
bra ihop på det personliga planet, säger Karin Kierkegaard, sjutton34 i Karlstad.

Efter sammanslagningen är Advokatbolaget sjutton34 en av de större affärsjuridiska advokatbyråerna
i region Örebro/Värmland.

Kontakt:
David Lidén, 070-687 61 56, david.liden@sjutton34.se
Karin Kierkegaard, 073-033 33 99, karin.kierkegaard@sjutton34.se
https://sjutton34.se

Advokatbolaget sjutton34 är en fullservicebyrå som hjälper små och medelstora företag med främst affärsjuridik. Bolaget startades 2020 och är döpt efter årtalet då Sveriges Rikes lag antogs (1734). Efter sammanslagningen 2021 består byrån av totalt 12 medarbetare, varav 10 jurister med stor erfarenhet inom berörda verksamhetsområden. Sjutton34 har kontor i Örebro, Karlstad, Karlskoga och Stockholm.