Handelskammaren Mälardalen

Nyheter - Nyhetsbrev Ö

Sök omställningscheck för företag inom kultur- och besöksnäring i Örebro län

Stödet utgörs av medel för att anlita en extern konsult i syfte att utveckla nya ...

Läs mer

UTSIKT flyttar till 2021

Vi hoppas att det ska bli ett bra tillfälle att börja blicka framåt och tillsammans ...

Läs mer

Kommerskollegium har analyser och aktuell handelsrelaterad information

Kommerskollegium har samlat handelsrelaterad information med anledning av coronavirusets spridning. De delar med sig av ...

Läs mer

ICC och WHO: Global undersökning hindrar ekonomisk kollaps i spåren av pandemin

– Den här undersökningen kommer att hjälpa oss förstå hur företag agerar. Det hjälper oss ...

Läs mer

Fastighetsnätverket i Örebro län blir strateginod

Genom uppdraget sektorsstrategier ska Energimyndigheten, tillsammans med myndigheter och branscher, minska energianvändningen med 50 procent ...

Läs mer

Du är inte ensam! Stöd för industriföretagen i Sörmland

Deltagande partners i arbetet är Almi i Sörmland, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Handelskammaren Mälardalen ...

Läs mer

7000 nya platser på kurser inom yrkeshögskolan

De nya kurserna och kurspaketen inom yrkeshögskolan är inriktade mot framtida behov av kompetens inom ...

Läs mer

Stängda gränser drabbar exportföretagen

I april samlade Handelskammaren Mälardalen några av Sveriges viktigaste exporterande företag - ABB AB, ABB ...

Läs mer

ÖBO digitaliserar sina bostäder och ger samtidigt människor en nystart på arbetsmarknaden

ÖBO har i drygt 10 år, som en del av sitt arbete för ett mer ...

Läs mer

En utmaning att ställa om till distansarbete

– De som är vana vid distansarbete har ofta fungerande rutiner kring att jobba hemma ...

Läs mer