På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar
Kompetensförsörjning

YH Mälardalen

Yrkeshögskoleutbildningar innebär möjligheter för såväl studerande som arbetsgivare

Yrkeshögskolan är kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna styrs helt av arbetslivets behov och varierar därför över tid. I utbildningarna varvas teori med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete) som är helt arbetsplatsförlagd. Detta ger både de studerande och arbetsgivaren en bra start inför en eventuell kommande rekrytering. Arbetsgivare får arbetskraft som har just den kompetens de behöver och så många som 9 av 10 som studerar på en YH-utbildning får jobb eller startar eget efter examen.

Yrkeshögskoleutbildningar ger även möjlighet för arbetsgivare att kompetensutveckla befintlig personal genom så kallad uppdragsutbildning inom YH.

För att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan möter arbetslivets krav bedrivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. De är aktiva både när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, finnas med i ledningsgrupper och erbjuda LIA-platser.

Arbetsgivare

Bristen på rätt kompetens är ett känt hinder för tillväxt. Yrkeshögskolan är arbetslivets utbildningsform. Här har du som arbetsgivare och företagare möjlighet att sätta din prägel på utbildningen, genom bland annat medverka i Ledningsgrupper eller ta emot praktikanter. Kontakta oss på YH Mälardalen för att lära dig mer!

Studiesökande
Yrkeshögskolan är arbetslivets utbildningsform.  En utbildning får bara tillstånd att starta om det finns en dokumenterad efterfrågan på kompetensen. Fler än 9 av 10 som går ut yrkeshögskolan får jobb efter examen.
.

Maria Granberg

  • Projektledare
  • Kompetensförsörjning och YH Mälardalen