På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar
Inspiration

Tjänster

Våra tjänster

Vi träffar framtidens medarbetare och pratar om arbetsmarknaden utifrån arbetsgivarnas perspektiv. Det är viktigt att bidra till en hållbar arbetsmarknad och vi erbjuder olika tjänster anpassade för att göra just detta.

AMK bas

Kostnadsfritt för de skolor i Örebro län vars kommuner är samarbetspartners

Arbetsmarknadskunskaps kommunikatörer håller klassvisa inspirationslektioner för elever på både grund- och gymnasieskola, minst 7.000 elever per läsår.

Vi rekommenderar följande schemaläggning för årskurserna:

Grundskola
År 7 - vårterminen
År 9 - höstterminen

Gymnasiet
År 1 - vårterminen
År 3 - höstterminen

Givetvis kan vi anpassa oss om din skola vill ha ett annat upplägg eller om ni vill att vi träffar andra årskurser. Av en stor mängd genomförda inspirationslektioner ser vi att ovan upplägg passar de flesta bra.

Tillsammans med skolan hålls föräldramöten med temat Arbetsmarknadskunskap i syfte att ge föräldrarna en inspirationslektion och en uppdatering om arbetsmarknaden. Genom att stärka nätverket runt eleverna skapas bättre förutsättningar för mer medvetna val.

Lärare erbjuds inspirationsträffar i Arbetsmarknadskunskap där de får en uppdatering av arbetsmarknadsläget samt idéer på hur de kan prata jobb och arbetsmarknad med eleverna i klassrummen.

Skolpersonal får tillgång till ett omfattande lektionsmaterial som ger dem möjlighet att inkludera Arbetsmarknadskunskap i redan befintliga lektioner.
Skolorna får stöd vid planering kring samverkan med arbetslivet.

Vi erbjuder även en fördjupad längre lärarträff med workshop om lektionsmaterialet och framtidens arbetsmarknad.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänsterna sker utanför ordinarie verksamhet och offereras separat från Handelskammaren Mälardalen. Kontakta oss för prisförslag.

Arbetsmarknadskunskap erbjuder inspirationsföreläsningar för vuxna inom olika målgrupper. Exempel på detta kan vara personer som går någon form av vuxenutbildning eller i olika arbetsmarknadsåtgärder eller SFI-elever.

Syftet med föreläsningarna är även här att öka kunskapen om var jobben finns och skapa motivation för mer medvetna val.

JiV som står bakom konceptet Arbetsmarknadskunskap har under flera års tid genomfört branschföreläsningar för ungdomar i teknik samt vård/omsorg med goda resultat. Bakgrunden är att det råder en stor kompetensbrist inom dessa branscher, både idag och på längre sikt. Föreläsningarna genomförs i större grupper där man samlar flera klasser i en årskurs per skola.

Det specifika syftet med föreläsningarna är att visa på den stora bredden i dessa branscher, både vad det gäller yrkesval, men även vilken utbildning som krävs och vilka möjligheter som finns. Diskussion sker även för att motverka stereotypa och könsstereotypa val inom respektive bransch. Branschföreläsningarna kan på ett naturligt sätt vävas in tillsammans med inspirationslektioner i Arbetsmarknadskunskap.

Vi genomför vid förfrågan även inspirationsföreläsningar utöver AMK bas med anpassning till målgrupp och tillfälle. Inspirationsföreläsningar grundar i fokus kring arbetsmarknaden men med ett mer anpassat innehåll utifrån beställarens inspel och förfrågan.