På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Om oss

Om Arbetsmarknadskunskap

Arbetsgivare har idag stora anställningsbehov, ändå står många ungdomar utan jobb. Här finns ett problem. Missmatchningen på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem, men vi tror att vi kan lösa det. Tillsammans.

Arbetsmarknadskunskap (AMK) i Örebro län är en satsning som syftar till att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan i Örebro län. AMK ska bidra till att arbetsgivarna i länet får tillgång till rätt kompetens och att ungdomarna lättare ska få jobb. Genom inspirationslektioner för alla ungdomar i högstadiet och gymnasiet i hela Örebro län skapas större förutsättningar för eleverna att göra medvetna val. Under hösten 2017 håller även AMK inspirationsföreläsningar för vuxna i länet.

Vi visar vägen till jobben du inte visste fanns och vad som krävs för att få dem

Arbetsmarknadskunskap i Örebro län har idag fyra kommunikatörer. Kommunikatörerna har i uppdrag att öppna upp ett större samarbete mellan skolan och de offentliga samt privata arbetsgivarna. Detta för att skapa större möjligheter för unga att snabbt komma in i arbetslivet och bli en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadskunskap övergick under hösten 2017 från projekt till verksamhet och Handelskammaren Mälardalen har startat upp en ny treårsperiod (2017-2020) i Örebro län med hjälp av både offentliga och privata samarbetspartners.

Tillbakablick & resultat
2014 – 2017

I september 2014 startade Handelskammaren Mälardalen upp Arbetsmarknadskunskap i Örebro län som ett 3-årigt projekt. Under projektets tid genomförde kommunikatörerna över 1000 inspirationslektioner, för ca 23 000 elever. AMK besökte ca 50 olika skolor i alla länets kommuner och nådde det totala målet på 20 000 elever mellan år 2014-2017 med råge.

AMK i Örebro län
Vad är AMK?
Yrkesgrafik 2017
  • Höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, vilket ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete.
  • Skapa en tidigare och tydligare matchning, där ungdomar väljer utbildningar som leder till jobb.
  • Länets arbetsgivare får lättare att rekrytera rätt kompetens.
  • Bidra till ökad kontakt och samverkan mellan skolor och arbetsgivare.
  • Fler ungdomar får förstärkt studielust och motivation.
  • Minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar gällande utbildning och arbete.
  • Minska andelen arbetslösa ungdomar.