På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Om oss

Med Arbetsmarknadskunskap på schemat bygger vi ett starkare Örebro län

Arbetsgivare har idag stora anställningsbehov, ändå står många ungdomar utan jobb. Här finns ett problem. Missmatchningen på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem, men vi tror att vi kan lösa det. Tillsammans.

Arbetsmarknadskunskap (AMK) i Örebro län är en satsning som syftar till att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan i Örebro län. AMK ska bidra till att arbetsgivarna i länet får tillgång till rätt kompetens och att ungdomar lättare ska få jobb. Genom inspirationslektioner på ca 50 skolor för ungdomar i högstadiet och gymnasiet skapas större förutsättningar för eleverna att göra medvetna val. AMK genomför även inspirationsföreläsningar för andra målgrupper som vuxna, studenter och unga arbetslösa.

Att bidra till en hållbar arbetsmarknad

Arbetsmarknadskunskap vill…
  • Höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, vilket ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete.
  • Skapa en tidigare och tydligare matchning, där ungdomar väljer utbildningar som leder till jobb.
  • Att länets arbetsgivare ska få det lättare att rekrytera rätt kompetens.
  • Bidra till ökad kontakt och samverkan mellan skolor och arbetsgivare.
  • Ge fler ungdomar förstärkt studielust och motivation.
  • Minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar gällande utbildning och arbete.
  • Minska andelen arbetslösa ungdomar.
Vad är AMK?
AMK i Örebro län
AMK 2014 – 2017

I september 2014 startade Handelskammaren Mälardalen upp Arbetsmarknadskunskap i Örebro län som ett 3-årigt projekt.

Över 1 000 inspirationslektioner genomfördes för 23 000 elever hos ca 60 högstadie- och gymnasieskolor i länets kommuner.