På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Mål och syfte

Mål & Syfte

Genom att öka elevernas arbetsmarknadskunskap strävar projektet efter att stärka ungdomarnas studielust och motivation att satsa på studier leder till arbete. När elever satsar på sina studier ökar sannolikt deras chanser att avsluta sina studier med minst godkända betyg samt att fler påbörjar en eftergymnasial utbildning. Med fler ungdomar som skaffar sig en relevant utbildning och blir mer kunniga om vad arbetsmarknaden kräver bidrar AMK till att fler arbetsgivare får tillgång till den kompetens som de efterfrågar.

  • Att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, vilket ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete.
  • Att skapa en tidigare och tydligare matchning, där ungdomar väljer utbildningar som leder till jobb och att länets arbetsgivare får lättare att rekrytera rätt kompetens
  • Att bidra till ökad kontakt och samverkan mellan skolor och arbetsgivare.
  • Att fler ungdomar får förstärkt studielust och motivation tidigt.
  • Att minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar gällande utbildning och arbete.
  • Att minska andelen arbetslösa ungdomar.
Samarbetspartners