Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Örebrogalan - En galakväll där vi firar Örebros framgångar

Att bli nominerad och att vinna ett pris under Örebrogalan skapar glädje och stolthet. Den uppmärksamhet som prisutdelningen får varje år har visat sig skapa positiva effekter för alla inblandade.

På Örebrogalan delas tretton priser ut till människor, företag och organisationer som har lyckats extra bra inom näringsliv, kultur, idrott och andra områden i samhället. Flera av priserna har en offentlig nomineringsprocess där allmänheten få ge förslag på kandidater. Omröstningen görs av prisvärdar som tar fram tre finalister per priskategori. Vinnarna offentliggörs vid prisutdelningen under galakvällen.

Från början kom idén om en Örebrogala från nätverket Örebroambassadörerna som bestod av kända personer med anknytning till Örebro. Örebrokompaniet var vid starten sammankallande för nätverkets träffar och det var vid ett av dessa möten som möjligheten att göra en riktig galakväll för att hylla lokala förebilder på bred front lyftes. Många andra städer runt om i Sverige gör detta med framgång och det bidrar till att stärka den lokala stoltheten på ett bra sätt.

Örebro kommun nappade på idén vilket resulterade i att Örebrogalans koncept blev en hyllning till lokala förebilder inom kultur, idrott, näringsliv och samhälle, alltså inte en ren näringslivsgala. Nu genomförs galan för tionde året.

Syfte och mål

 • Örebrogalan ska lyfta fram positiva förebilder som presterat särskilt bra inom sitt område. Förebilder som lyckats med det omöjliga, betytt mycket för andra, bidragit till kommunens utveckling och marknadsfört Örebro på ett positivt sätt.
 • Örebrogalan ska bidra till att stärka den lokala stoltheten och göra alla örebroare till ambassadörer för sin egen stad.
 • Örebrogalan ska ge inspiration, kraft och nya idéer.
 • Örebrogalan ska göra Örebro till en attraktivare stad att leva och verka i.
 • Örebrogalan ska bygga broar mellan kultur, idrott, näringsliv och samhälle.

Utgångspunkter

 • Skapa delaktighet
 • Skapa uppmärksamhet
 • Skapa något nytt att enas kring
 • Örebrogalan ska inte konkurrera med befintliga aktiviteter
 • Galan ska vara till för alla

Organisation

Örebrogalan arrangeras av Örebrokompaniet på uppdrag av Örebro kommun

Samarbetspartners

Företrädare för näringsliv, kultur, idrott och samhälle som galan behöver för att få en lokal förankring. Prisvärdar för de 13 priser som delas ut på galan. Galasponsorer som stödjer galan och ser ett värde i att delta och exponeras i samband med galan.

Jurygrupper

Varje pris har en prisvärd som samlar sin egen professionella jury med uppgift att ta fram just den pristagaren. Tre nominerade väljs ut och vinnaren utses på galan. För att skapa delaktighet hos allmänheten är det önskvärt att så många priser som möjligt tar emot förslag från allmänheten på kandidater till priserna.

Årets exportföretag

Tre nominerade företag väljs ut. Den slutgiltiga vinnaren koras på Örebrogalan. I juryn ingår Jan-Åke Eriksson, Länsförsäkringar Bergslagen, Maria Hedlund, PwC och Jenny Emerén, Handelskammaren Mälardalen.

För att kunna bli nominerade till Årets Exportföretag behöver företaget uppfylla följande kriterier:

 • Ha sin huvudsakliga verksamhet i Örebro län
 • Företagets omsättning är minst 10 mkr enligt senaste årsbokslutet
 • Ha en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat sedan 3 år
 • Haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljningen. Exportandelen bör utgöra minst 50% av företagets totala omsättning.
 • Exporterat produkter eller tjänster som huvudsakligen producerats eller förädlats i Sverige.
 • Exporterat produkter eller tjänster på flera marknader alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på enstaka marknad