Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Onlineseminarium: Digitala Produktpass

Handelskammaren Mälardalen samverkar med ALMI:s Exportnytt genom Regional exportsamverkan. Varpå Handelskammarens medlemmar erbjuds delta i en serie korta & informativa onlinesaminarier på temat export som ALMI Exportnytt arrangerar. Du anmäler dig direkt till ALMI och frågor kring seminariet ställs även direkt till ALMI.

Digitala produktpass ingår i en ny ramlagstiftning från EU – Ecodesign Sustainable Products Regulation(ESPR), som en del i EU gröna giv, som syftar till att göra hållbara produkter till norm på EU:s inre marknad och att minska produkternas miljöpåverkan under hela livslängden. Lagstiftningen kommer att omfatta i stort sett alla fysiska produkter på den europeiska marknaden i alla produktområden och förväntas träda i kraft tidigt 2024.

Digitala produktpass (DPP) är en uppsättning hållbarhetsdata som möjliggör cirkulära produkter och affärsmodeller. En enhetlig digital representation av en fysisk produkt skapar ett förbättrat informationsutbyte längs värdekedjan, som gör det möjligt att verifiera och hantera produkternas hållbarhet.

GS1 Sweden har en drivande roll i att möjliggöra lösningar för digitala produktpass och är aktiva inom det globala standardiseringsarbetet på GS1 för att ytterligare framtidssäkra standardportföljen för digitala produktpass.

Eftersom många kategorier av produkter som säljs på EU:s inre marknad ska omfattas är det hög tid för svenska företag att förbereda sig. I webbinariet får du som företagare information om vad de kommande lagkraven innebär och hur de påverkar den egna verksamheten.

Under webbinariet erbjuds möjlighet att ställa frågor till GS1.

Vid frågor kontakta Danny Nelson på 019-17 48 04 alt. danny.nelson@almi.se

Välkomna!
Länk skickas ut dagen innan så var noggrann med stavning gällande din e-post.

Arrangörer: Regional Exportsamverkan Örebro län och Västmanland i samarbete med Regional Exportsamverkan i Östra Mellansverige.

Information och anmälan
Datum

14 februari

Tid

11.00 - 12.00

Plats

Online

Information
  • Kostnadsfritt
  • Sista anmälan den 13 februari
Samarbetspartner

Regional exportsamverkan är ett samarbete mellan Handelskammaren Mälardalen, Almi Mälardalen, Business Sweden, Enterprise Europe Network, EKN, Region Västmanland och Region Örebro län.