Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

MANGO-Utbildningen - Västerås

MANGO-utbildningen är en utbildning i Mangometoden (= målgrupps- och situationsanpassad förändringskommunikation).

Målgrupp

Utbildningen är till för dig som är ansvarig för att kommunicera förändringar i din organisation, det vill säga din roll är chef/ledare, förändringskommunikatör, projekt-, förändrings-, processledare eller liknande.

Mål

Efter utbildningen
• har deltagaren förståelse för förändringskurvan och vad den betyder för genomförandet av förändringar
• vet deltagaren vilka kommunikationsinsatser som är effektiva i vilken fas av en förändring
• känner deltagaren tilltro till sin förmåga att använda Mangometoden med dess tillhörande verktyg

Innehåll och upplägg

Utbildningen är interaktiv och deltagarnas medverkan och erfarenhet blir del av lärandet. Teori varvas med praktik. Utbildningen sträcker sig över två halvdagar. Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagaren med ett förändringscase, som hämtas från en aktuell arbetssituation. Varje deltagare får kort individuell feedback per mejl från kursledaren mellan tillfällena och följs upp dag 2.
Utbildningspaket med boken Mango i huvet? Strategisk förändringskommunikation i praktiken, arbetsduk och utbildningsmaterial ingår.

Tidsåtgång

Två halvdagar med en månad mellan de två tillfällena.

Kursledare

Cath Blomkvist, Comcath
Cath är kommunikationskonsult och en erfaren och föreläsare/utbildare och
workshopsledare. Hon har under 25 år arbetat med kommunikation och förändringar i organisationer som exempelvis Ericsson, Exportkreditnämnden och Region Västmanland. Cath är expert på förändringskommunikation och har skrivit boken Mango i huvet? Strategisk förändringskommunikation i praktiken.

Paula Byström

  • Marknadskoordinator
  • Stora Näringslivsdagen, event och medlemskap

Information och anmälan

Datum

3 oktober + 6 november 2019

Tid

Kl. 08.00- 12.30 (inklusive fika)

Plats

Handelskammaren Mälardalen
Tredje våningen
Vasagatan 20A
Västerås

Pris

7 500 kr exkl moms

Information

Anmälan är bindande

Anmälan görs till:
cath@comcath.se

Sista anmälan: 23 september 2019