Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Infrastruktur och Logistikarenan: Nätverksträff med tema ny teknik

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är nätverket för logistikberoende företag inom alla transportslag. ILA är Handelskammarens affärsnätverk för företag med godstransporter. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

På agendan nätverksträffen den 20 februari:

  • Runda runt bordet – aktuellt på din hemmaplan
  • Volvo berättar om deras kommande ellastbilar
  • Closer, Lindholmen Science Park informerar om sina pågående projekt inom transportbranschen
  • Västerås stad sammanfattar senaste dialogmötet med näringslivet om tunga transporter genom staden
  • Länsstyrelsen informerar om Klimatklivet
  • Mötet avslutas med ett studiebesök hos Schenker

Nätverket är till för personal som arbetar med logistiska funktioner och som vill utveckla sin kunskap till nytta för sig själv och företaget.
I nätverket får du träffa personer från andra företag som har liknande utmaningar som du och dina kollegor har. Du får omvärldsbevakning inom infrastrukturområdet och kan direkt vara med och ge inspel till Handelskammarens påverkansarbete inom infrastrukturområdet.
Varje nätverksträff har ett aktuellt tema där vi bjuder in externa föreläsare som delar med sig av sin kunskap och för diskussion med gruppen.
Alla företag verksamma i Västmanland eller närliggande län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll är välkomna att vara med i nätverket.

Du som arbetar på ett företag som transporterar varor eller har varor som transporteras.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till stor del av beroende av en väl fungerande logistik eller är beroende av en väl fungerande infrastruktur.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i nätverket vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Information och anmälan

Tid

20 februari 2018,
kl 14.00-17.00

Plats

Schenker AB, Hällagatan 7, Västerås

Information

Anmälan sker via separat inbjudan.

Sista anmälan: 13 februari 2018