Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Hållbart företagande i praktiken, moment 2 - Hållbarhetsstrategi

Ökade förväntningar i omvärlden, nya lagar och FN:s globala mål ställer högre krav på dagens företag och kunskapen hos nyckel- personer. Hållbarhet behöver integreras och bli en naturlig del av företagets värdeskapande.

Genom kursen "Hållbarhetsstrategi" får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att realisera ägarnas mål, generera en god avkastning och bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.

"Hållbarhetsstrategi" är delmoment 2 i en utbildning bestående av totalt 4 moment, men det går att delta i enstaka moment. Delmoment 1 handlade om grunderna i hållbarhetsarbete och kommande två moment om uppföljning, styrning samt kommunikation.

Innehåll - moment 2, hållbarhetsstrategi

Hur man i praktiken, med stöd av olika verktyg, kan hitta rätt affärsstödjande drivkrafter och fokus i hållbarhetsarbetet. Och hur det kan införas i verksamheten.

  • Omvärldsanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys
  • Vision, mission, värden och smarta mål
  • Code of conduct
  • Organisation, ledarskap och kultur

Kursledare är Jessika Lind Petrén, Sustainability Affairs, med 20 års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom näringslivet och Julia Höglund, rådgivare i hållbarhetsfrågor hos Grant Thornton.

Diplomering

Denna kurs är del av vår diplomutbildning "Hållbart företagande i praktiken" där vi under fyra halvdagar går vi genom hållbart företagande med praktiska exempel på hur man kan utforma en hållbarhetsstrategi utifrån sina viktiga frågor, hur arbetet kan ledas och följas upp för att bidra till både affärsutveckling och stärkt varumärke. Det blir också en introduktion till gällande lagar och standards inom hållbarhetsområdet.

För att bli diplomerad krävs deltagande i alla fyra momenten, men du kan också välja att delta vid enstaka tillfällen.

Jenny Emerén

  • Verkställande direktör
Information med anledning av COVID-19 (Corona)

Med anledning av utvecklingen kring COVID-19 vill vi informera om följande avseende våra event och seminarier:
Vi uppmanar vänligt samtliga av våra besökare med förkylnings- eller influensaliknande symptom att inte delta fysiskt på inbokat event, seminarium eller möte. De flesta av våra event ges också online.

Information och anmälan

Tid

2020-11-05
13.00-16.30

Plats

Online via Zoom eller fysiskt (begränsat antal platser) hos Handelskammaren, Vasagatan 20A i Västerås

Pris

2 500 kr för medlem
(3 000 kr ej medlem).
Anmälan är bindande, men platsen får naturligtvis överlåtas.
Priser är exklusive moms.

Sista anmälan: 3 november

I samarbete med Sustainability Affairs och Grant Thornton.