Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen: Rekrytering och konsten att behålla personal

Under 2018 kommer vi att fokusera på frågor kring kompetensförsörjning.

Program kommer.

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Jesper Granath

  • Marknadskoordinator
  • Webb, it och medlemskap

Information och anmälan

Tid (preliminärt)

14 september 2018, kl 8.00-9.30

Plats

Handelskammaren Mälardalen - plan 2, Rudbecksgatan 7, Örebro.

Information

Anmälan sker via separat inbjudan. Vi bjuder på te, kaffe och frukostmacka.

Sista anmälan: 9 november 2018