Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

IT-gruppen: medverkan under Live at Heart - Creative

Under Live at Heart 2017 medverkade några av företagen i IT-gruppen under rubriken Creative. Vad händer 2018?

  • Åke Lundström, Live at Heart och Niclas Molinder, Auddly/Creative House berättar om Live at Heart Creative 2018 och diskuterar möjligheter för samverkan.
  • Fredrik Stenman, Javelino och Niclas Molinder presenterar projektet Create IT Örebro som kommunen, Länsstyrelsen och Creative House står bakom.
  • Sammanfattning av förslag till ny IT-kampanj 2018 - byt liv. Sondering av intresse, hur går vi vidare?

IT-gruppen arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Örebro som it-stad genom att: lyfta IT-branschen, driva påverkansfrågor, samverka kring kompetensförsörjningsfrågor, verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Örebro, samverka kring evenemang samt benchmarka och ”boosta” varandra.

Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år.
Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.
Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

Jesper Granath

  • Marknadskoordinator
  • Kommunikation, webb och IT

Information och anmälan

Tid

12 april 2018, kl 8.00-9.30

Plats

Handelskammaren Mälardalen - plan 2, Rudbecksgatan 7, Örebro.

Information

Anmälan sker via separat inbjudan. Vi bjuder på te, kaffe och frukostmacka.

Sista anmälan: 9 mars 2018