Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Onlineutbildning: Hållbart företagande i praktiken

Ökade förväntningar i omvärlden, nya lagar och FN:s globala mål ställer högre krav på dagens företag och kunskapen hos nyckelpersoner. Hållbarhet behöver integreras och bli en naturlig del av företagets värdeskapande.

Vet du vilka affärsmöjligheter som just ditt företag kan få med ett strategiskt hållbarhetsarbete? Nu har du chansen att bygga på din kunskap med vår utbildning ”Hållbart företagande i praktiken”.

Under fyra halvdagar går vi genom hållbart företagande med praktiska exempel på hur man kan utforma en hållbarhetsstrategi utifrån sina viktiga frågor, hur arbetet kan ledas och följas upp för att bidra till både affärsutveckling och stärkt varumärke. Det blir också en introduktion till gällande lagar och standards inom hållbarhetsområdet.

Varför hållbarhet?

- Företag med bra hållbarhetsarbete är mer lönsamma, enligt forskning.
- Kunskap om hållbarhet är viktigt för affärsutvecklingen.
- Allt fler företag kräver av sina leverantörer och samarbetspartners att de har ett aktivt hållbarhetsarbete.
- Att rekrytera talanger är lättare för företag med en tydlig hållbarhetsstrategi.
- Det blir vanligare att hållbarhetskriterier förekommer i offentlig upphandling.

Genom utbildningen "Hållbart företagande i praktiken" får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att realisera ägarnas mål, generera en god avkastning och bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.

Huvudkursledare är Jessika Lind Petrén, Sustainability Affairs, med 20 års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom näringslivet

Innehåll

Moment 1 - Hållbart företagande

2022-03-31
Bakgrund till varför hållbarhet är en affärskritisk fråga och hur det påverkar värdeskapande, tillväxt och lönsamhet.

 • Hållbarhet – definition och dimensioner
 • Forskning, trender och Agenda 2030
 • Hållbart företagande och affärsmodeller
 • Cirkulär ekonomi
Moment 2 - Hållbarhetsstrategi

2022-04-07
Hur man i praktiken, med stöd av olika verktyg, kan hitta rätt affärsstödjande drivkrafter och fokus i hållbarhetsarbetet. Och hur det kan införas i verksamheten.

 • Omvärldsanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys
 • Vision, mission, värden och smarta mål
 • Code of conduct
 • Organisation, ledarskap och kultur
Moment 3 - Uppföljning och styrning

2022-04-21
Genomgång av grunderna i hållbarhetsredovisning och ramverk samt olika indikatorer för hur man kan styra och följa upp sitt hållbarhetsarbete.

 • Lagen om hållbarhetsrapportering
 • GRI (Global Reporting Initiative)
 • Integrerad rapportering
 • Indikatorer/nyckeltal – OPI:er och MPI:er
Moment 4 - Kommunikation och CSR

2022-04-28
Hur värdeskapandet från hållbarhetsarbetet kan kommuniceras för att stärka varumärket och relationen med olika intressenter. Och hur rätt kommunikation kan bidra till såväl positionering som riskhantering i den globala värdekedjan och lokalt.

 • Intern och extern kommunikation
 • Kriskommunikation
 • Hållbarhet hela vägen

 

Om du vill bli diplomerad krävs deltagande i alla fyra momenten.

Jenny Emerén

 • Verkställande direktör

Information och anmälan

Tid

31 mar, 07 apr, 21 apr, 28 apr

Alla moment ges kl. 13.00-16.30. Information om varje moment finns längre ned i vänsterspalten

Plats

Online via Zoom

Pris

Pris för hela utbildningen:
9 000 kr för medlem
(ej medlem 12 500 kr)

Anmälan är bindande, men platsen får naturligtvis överlåtas.
Priser är exklusive moms

Sista anmälan: 23 mars

I samarbete med Sustainability Affairs