Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Behöver ditt företag rekrytera en nybakad teknolog från Uppsala?

Den 9 november 2017 är det Uppsala Universitets mässa för teknologstuderande. Mässan är en mötesplats mellan studenter och företag med rekryteringsbehov. Du kan följa med Business Region Örebro som kommer att vara på mässan för att marknadsföra Örebroregionen som en attraktiv plats att arbeta och leva i. Under dagen kommer vi bland annat att använda oss av www.flyttatillorebroregionen.se. De företag som har lagt upp sina lediga tjänster där kommer att synas.

Utöver detta finns ytterligare två möjligheter för företag med rekryteringsbehov att delta i mässan:
 

Erbjudande 1 - till 2 företag

Det finns möjlighet för ett eller två företag att medverka i samma monter på mässan. Syftet är att möjliggöra en ytterligare arena för företag att möta efterfrågad kompetens och marknadsföra sitt företag och rekryteringsbehov. Business Region Örebros marknadsföring av regionen och företagens enskilda verksamheter och lediga jobb tror vi kan ge draghjälp åt varandra.
Utrymme: En monter på 6 kvadratmeter. Business Region Örebro har en monterdisk med logga. På var sida finns utrymme för företagens medtagna information som roll-up eller annat. Disken kan användas för dator och mässmaterial.
Kostnad: Den totala monterkostnaden är 20 000 kronor. Kostnaden delas av deltagande aktörer.
Som mest kan kostnaden uppgå till 10 000 kr för företaget (om ett företag deltar) och som minst ca 6 700 kr (om två företag deltar). Kostnader för resor och eventuellt uppehälle bekostas av respektive part.
Praktiska detaljer: Business Region Örebro koordinerar monterplats och andra praktiska detaljer med mässarrangör. Företagen tar med sig eget utställningsmaterial.
Plats: Tentamenslokal Hus 5, Uppsala.
 

Erbjudande 2 – till 5 företag

Det finns också möjlighet för fem företag att skicka med information om lediga tjänster inklusive företagsinformation och kontaktuppgifter. På så sätt levandegör vi budskapet om regionens attraktiva sidor, och företagens rekryteringsbehov.
Kostnad: Ingen mässkostnad för företag.

Praktiska detaljer: Företagen producerar relevant och hanterbart tryckmaterial inför mässan. Detta levereras till Business Region Örebro inför avresa till Uppsala. Omfattning av material enligt överenskommelse.

 

Studenternas utbildningsbakgrunder

I kompetensguiden kan kan du botanisera bland de olika utbildningarna och studenternas kompetenser.

Bioinformatik - Master
Biologi - Master
Biologi/molekylärbiologi - Kandidat
Byggteknik - Högskoleingenjör
Datavetenskap - Kandidat
Datavetenskap - Master
Elektroteknik - Civilingenjör
Elektroteknik - Högskoleingenjör
Energisystem - Civilingenjör
Förnybar elgenerering - Master
Fysik - Kandidat
Fysik - Master
Geovetenskap - Kandidat
Geovetenskap - Master
Hållbar utveckling - Master
Inbyggda system - Master
Industriell ledning & innovation - Master
Informationsteknologi - Civilingenjör
Kärnkraftteknik - Högskoleingenjör
Kemi - Kandidat
Kemi - Master
Kemiteknik - Civilingenjör
Människa-datorinteraktion - Master
Maskinteknik - Högskoleingenjör
Matematik - Kandidat
Matematik - Master
Miljö- och vattenteknik - Civilingenjör
Molekylär bioteknik - Civilingenjör
Molekylär bioteknik - Master
System i teknik och samhälle - Civilingenjör
Teknisk fysik - Civilingenjör
Teknisk fysik med materialvetenskap - Civilingenjör
Tillämpad beräkningsvetenskap - Master
Tillämpad bioteknik - Master

Är ni intresserade?

Kontakta: Fredrik Jönsson vid Business Region Örebro för att samtala vidare. fredrik.jonsson2@regionorebrolan.se eller 019-602 63 26.

De företag som anmäler intresse först får platserna.