Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Handelskammaren i Almedalen

Almedalen är Sveriges största mötesplats för dem som vill debattera samhällsfrågor. Handelskammaren Mälardalen deltar i år för femte gången som en del i det näringspolitiska arbetet för att driva opinionsbildning och bygga relationer med viktiga beslutsfattare. Välkommen till vårt seminarium med fokus på infrastruktur och kompetensförsörjning den 4 juli.

Infrastruktur och kompetensförsörjning - förutsättningar för en växande och attraktiv region

Stockholm-Mälarregionen växer så det knakar, 46 % av BNP och 45 % av alla företag skapas här. Dessutom bor 40 % av Sveriges befolkning i regionen. Sverige står inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen och de infrastrukturinvesteringar som måste göras.
I Almedalen sätter vi fokus på vår del av Sverige som har flera viktiga transportberoende företag och ligger mitt på stråket Stockholm - Oslo. 2017 driver vi kampanjen ”Kom fram i tid!” eftersom näringslivet i vår region har lågt förtroende för tillförlitligheten till tågen mellan Stockholm och Oslo. Det behövs investeringar och vi kan se att både våra egna och andra handelskammares opinionsbildande arbete tidigare har lönat sig, bland annat med utbyggnad av E20 och Ostlänken.
Vi vill också se mer resurser till kompetensförsörjning. Yrkeshögskoleutbildningar är en bra och effektiv utbildningsform som utgår från företagens behov. Trots det för den en ganska anonym tillvaro i utbildningssystemet och behöver stärkas med mer resurser. Det behövs fler platser och mer marknadsföring mot både företag och elever.

Paneldiskussion

  • Hur lockar vi företag till regionen?
  • Hur får vi till en bättre matchning på arbetsmarknaden?
  • Hur säkerställer vi att människor och gods kommer dit de ska när de behövs?

Medverkande i panelen är representanter från näringslivet, Paul Pettersson, rektor för Mälardalens högskola och Thomas Persson, GD för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Evenemangsinformation

Datum
4 juli 2017

Tid
10.00-11.00

Plats
S:ta Karins, kyrkoruin, Stora Torget 2,Visby