Träffa likasinnade människor från olika branscher - en perfekt möjlighet för värdefulla erfarenhetsutbyten unga ledare emellan

Ett ypperligt nätverk för dig som är en ung ledare, och som vill stärka tryggheten i din profession, och ledarskap men också ta del av andras erfarenheter för att själv bli stärkt som person.

Handelskammaren erbjuder ett nätverk för dig som är yngre ledare och som vill utvecklas i din roll samt få nya verktyg. Att vara ung ledare idag ställer stora krav på omvärldsspaning, och en behöver skaffa sig rätt förutsättningar i ett snabbt och föränderligt näringsliv. Det här nätverket erbjuder därför både inspiration, personlig ledarutveckling och verktyg för att kunna stärka den egna organisationen. Vi tror att möten mellan unga ledare kan skapa utveckling och även möjligheter till nya och långsiktiga affärsrelationer.

Målgrupp

För dig upp till 40 år i ledande roll, gärna med personalansvar. Troligtvis har du ganska kort erfarenhet och har vilja att utvecklas och träffa andra med samma utmaningar.

Nätverksledare Johan Bollman

Johan har mångårig egen erfarenhet av företagande, entreprenörskap och att bygga relationer genom nätverksskapande. Han är även en uppskattad föreläsare inom ämnen som ledarskap, kommunikation och personlig utveckling.

Innehåll

Nätverket bygger på dialog mellan deltagarna varpå den inledande träffen kommer att fokuserar på era roller och att sätta samman gruppen. Du kan även vara med och påverka innehållet beroende på önskemål om utveckling. Vi erbjuder sedan ett utvecklingsprogram med bland annat följande innehåll:

Att vara ledare med mindre erfarenhet eller i början av sin karriär. Vilka utmaningar finns i ledarskapet och förhållandet till medarbetare? Hur får man de förutsättningar som behövs för att leda på ett hållbart sätt?

Att leda i en allt mer ökad digitalisering. Vilka nya krav ställs genom att leda på distans? Hur kan digitala verktyg förbättra både lönsamhet och engagemang?

Självledarskap. Självinsikt och självbild kan vara avgörande för hur ledarskapet uppfattas och hur du kan leda andra framgångsrikt.

Kommunikativt ledarskap. Som ledare ställs du dagligen för vitt skilda kommunikativa utmaningar som är avgörande för tex ett teams framgång och motivation. Hur kan du leda i förändring och hantera feedback i med- och motgångar?

Du får även möjlighet att lyfta egna case från din verksamhet och lära av personer i andra branscher. Beroende på ämnen kan inslag av externa föreläsare förekomma som ger ny inspiration och kunskap. Genom gemensamma event får du även möjlighet att möta deltagare i våra andra två nätverk, VD-nätverket samt Hållbarhetsnätverket.

Kontakta oss

 • 6 träffar per år
 • Ca 4 timmar inkl. frukost eller lunch.
 • Gemensamma aktiviteter kan förekomma.
 • Nätverket leds av en erfaren nätverksledare.
 • Löpande intag, nya grupper kan startas efter hand.

Pris

9 500 kr per för medlemmar i Handelskammaren.
11 500 kr för övriga.
Priser exkl. moms

Förutom gruppens nätverksträffar ingår också två exklusiva event/år där alla Handelskammaren Mälardalens deltagare i nätverk möts.

Innehåll i träffarna
 • Ledarskap och rollen som chef
 • Att leda i en digitalisering
 • Självledarskap
 • Kommunikation
 • Utmaningar från egna verksamheten/case
02 jun 2022
IT-gruppen lunchträff: Digital framtida spetskompetens

Nätverksträff inklusive lunch och dragning från regeringens uppdrag kring digital spetskompetens. Vi får även lyssna till Smart Move och Handelskammarens satsning Yrkestrainee.

Läs mer

Emma Karlsson

 • Kommunikatör
 • Arbetsmarknadskunskap

Magdalena Westman

 • Kommunikatör
 • Arbetsmarknadskunskap
- När du skickat in din intresseanmälan kommer vi att ta kontakt med dig, för att ta reda på mer och sätta ihop ett riktigt bra nätverk.

Intresseanmälan affärsnätverk

  När du genomför intresseanmälan kommer vi att spara information om dig. Informationen som sparas används för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. I ett senare skede kan vi komma att upprätta deltagarförteckningar som kan komma att publiceras. Du kan när som helst begära ut informationen.