Är du en ung ledare som vill stärka ditt nätverk och växa genom erfarenhetsutbyten?

Välkommen till Handelskammarens nätverk; Unga ledare. Ett nätverk där du som ung ledare får möjligheten att tillsammans med andra dela erfarenheter som kommer att stärka tryggheten i ditt ledarskap.

Att vara en ung ledare kan ibland både kännas utmanande och ensamt. I ett snabbt och föränderligt näringsliv behöver du rätt förutsättningar, kunskap och verktyg. Vi tror att möten med andra unga ledare är nyckeln till att skapa just detta. Genom att dela erfarenheter, kunskap och utmaningar kan ni tillsammans hjälpa varandra att växa som ledare.

Målgrupp

För dig upp till 40 år i ledande roll, gärna med personalansvar. Troligtvis har du ganska kort erfarenhet men vilja att utvecklas genom att träffa andra med samma utmaningar.

Nätverksledare Johan Bollman

Johan har mångårig egen erfarenhet av företagande, entreprenörskap och att bygga relationer genom nätverksskapande. Han är även en uppskattad föreläsare inom ämnen som ledarskap, kommunikation och personlig utveckling.

Innehåll

Nätverket bygger på dialog mellan deltagare från olika branscher. De första träffarna är tillför att ni ska lära känna varandras roller, personligheter och utmaningar. Du är därefter med och planerar träffarna tillsammans med nätverksledare och övriga deltagare. Vi erbjuder sedan ett utvecklingsprogram med bland annat följande innehåll:

Att vara ledare med mindre erfarenhet eller i början av sin karriär. Vilka utmaningar finns i ledarskapet och förhållandet till medarbetare? Hur får man de förutsättningar som behövs för att leda på ett hållbart sätt?

Att leda i en allt mer ökad digitalisering. Vilka nya krav ställs genom att leda på distans? Hur kan digitala verktyg förbättra både lönsamhet och engagemang?

Självledarskap. Självinsikt och självbild kan vara avgörande för hur ledarskapet uppfattas och hur du kan leda andra framgångsrikt.

Kommunikativt ledarskap. Som ledare ställs du dagligen för vitt skilda kommunikativa utmaningar som är avgörande för tex ett teams framgång och motivation. Hur kan du leda i förändring och hantera feedback i med- och motgångar?

Du får även möjlighet att lyfta egna case och situationer från din verksamhet. Tillsammans bidrar ni med kunskap, utvecklar lösningar och strategier. Beroende på ämnen och behov kan även extern expertis bidra med inspiration och kunskap. Genom gemensamma event får du även möjlighet att möta deltagare i våra andra två nätverk; VD-nätverket samt Hållbarhetsnätverket.

I nätverksgruppen finns det plats för max 12 deltagare

Kontakta mig

Emma Karlsson

 • Kommunikatör
 • Arbetsmarknadskunskap
 • 6 träffar per år
 • Ca 4 timmar inkl. frukost eller lunch.
 • Gemensamma aktiviteter kan förekomma.
 • Nätverket leds av en erfaren nätverksledare.
 • Löpande intag, nya grupper kan startas efter hand.

Pris

9 500 kr per för medlemmar i Handelskammaren.
11 500 kr för övriga.
Priser exkl. moms

Förutom gruppens nätverksträffar ingår också två exklusiva event/år där alla Handelskammaren Mälardalens deltagare i nätverk möts.

Innehåll i träffarna
 • Ledarskap och rollen som chef
 • Att leda i en digitalisering
 • Självledarskap
 • Kommunikation
 • Utmaningar från egna verksamheten/case
16 feb 2023
IT-gruppen i Västerås Träff 3

Välkommen till Handelskammarens IT-grupp. Vi arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och som IT-städer i Mälardalen genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer
28 feb 2023
IT-gruppen Örebro - framtidens arbetskraft

Välkommen till Handelskammarens IT-grupp. Vi arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och som IT-städer i Mälardalen genom att driva påverkansfrågor och samverka kring kompetensförsörjning och evenemang.

Läs mer
- När du skickat in din intresseanmälan kommer vi att ta kontakt med dig, för att ta reda på mer och sätta ihop ett riktigt bra nätverk.

Intresseanmälan affärsnätverk

  När du genomför intresseanmälan kommer vi att spara information om dig. Informationen som sparas används för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. I ett senare skede kan vi komma att upprätta deltagarförteckningar som kan komma att publiceras. Du kan när som helst begära ut informationen.