På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar
Affärsnätverk Örebro

Ideell Arena

Idrottsföreningar och näringslivet i samarbete

Ideell Arena är ett nätverk som leds av SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns idrottsförbund i samarbete med Handelskammaren Mälardalen och bildades 2010.

Ideell Arena ger oss ett forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan Örebros idrottsföreningar och näringslivet i Örebro. För att det ska kunna ske ordnas olika aktiviteter som bland annat nätverksträffar, studiebesök och seminarier.

Vi vill

  • Synliggöra och stärka idrottens roll och betydelse för en attraktiv region att bo, leva och verka i.
  • Öka samverkan mellan idrotten och kommuner, universitet, näringsliv och regionförbund för en attraktiv region.
  • Öka samverkan inom regionens idrott för att utveckla en idrottsregion i världsklass, i såväl bredd som elit.

För mer information om Ideell Arena, kontakta Kristin Stenman, verksamhetsledare på SISU i Örebro. 070-274 84 87 019-17 55 16