På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar
Affärsnätverk

Örebro län

Samarbete för utveckling på lokal nivå

Nätverken i Örebro län har ett extra starkt fokus på frågor och aktiviteter som är viktiga för medlemmarna på lokal nivå.

Vi vill bidra till att göra Örebro län mer attraktivt att bo och verka i – att fler ska vilja flytta hit och att fler både vill, och kan, starta och driva företag här.

Tillsammans kan vi skapa tillväxt!

15 apr 2020
Juridiken vid internationella affärer - Moment 3 online

Globaliseringen och digitaliseringen gör att världen krymper och att nya affärsmöjligheter och marknader blir tillgängliga. Om ditt företag vill utnyttja dessa möjligheter är det viktigt att du har tillgång till den kunskap och de verktyg som behövs

Läs mer
15 apr 2020
Onlineseminarium - Kriskommunikation

Sverige är inne i en exceptionell tid på grund av covid-19-utbrottet i världen. Detta skapar stor osäkerhet och på många håll också en stark oro. Då gäller det som arbetsgivare och organisation att vara klar på hur vi kommunicerar.

Läs mer
16 apr 2020
Kunskapsfrukost online: Hur kan ditt företag dra nytta av AI?

Digitalisering och artificiell intelligens (AI) handlar inte enbart om teknologi utan framförallt om att skapa en maximal kundupplevelse och affärsnytta. Den insikten är avgörande inom modern affärsutveckling och de företag och organisationer som lyc

Läs mer