Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Så tar Örebro täten kring framtidens hållbara konferenser och möten!

Ett 20-tal representanter från hotell, konferensanläggningar och företag som erbjuder klimatsmarta tjänster och produkter i Örebro deltog i Handelskammarens workshop om hållbara möten för att öka sin kunskap och utbyta erfarenheter kring en hållbar besöksnäring.

Örebro har som mål att vara den fjärde största besöksstaden i landet med fler möten, konferenser och evenemang. Örebro kommun, Region Örebro län och Sverige har också åtagit sig att följa Parisavtalet från 2015 och de globala målen i Agenda 2030. Därför måste besöksstaden Örebro utvecklas utan att det leder till en ökad belastning på klimat och miljö. Det blir alltså även en viktig fråga för länets företagare och Handelskammaren Mälardalen.

- Vi vill göra så mycket vi kan för att stötta våra medlemsföretag inom restaurang och besöksnäring och ett sätt är att ge dem möjlighet att få mer kunskap och att diskutera hur de kan klimatsäkra sin verksamhet, säger Mia Järliden, projektledare på Handelskammaren Mälardalen.

Foto: Fredrik Bronner

Under workshopen arbetade deltagarna fram nya förslag och idéer för en mer hållbar besöksnäring, med inriktning på konferenser och möten. De fick lära sig mer om planetens tillstånd och besöksnäringens faktiska miljö- och klimatpåverkan, tog del av checklistor och började utveckla nya, konkreta affärsidéer som bidrar till en hållbar utveckling. Och man kan verkligen göra mycket för att påverka kundernas val, några lågt hängande frukter är:

• Alltid låta standardvalet vara det miljövänligaste.
• Underlätta för kunderna att minska på köttet och matsvinnet.
• Underlätta för kunderna att välja tåg/buss/cykel istället för bil/flyg.
• Minska belastningen från onödig konsumtion, till exempel profilprodukter och andra prylar.
• Påverka andra i branschen att göra likadant.

- Det finns många bra initiativ och ett stort engagemang att bygga vidare på, nu gäller det för Örebroregionens besöksnäring att kraftsamla sitt hållbarhetsarbete under ett gemensamt paraply, säger workshopledaren Sara Bronner från Bronner & Bronner Samhällsförbättring.

Mia Järliden

  • Projektledare
  • UTSIKT, affärsnätverk och Promotionmorgon