Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Nominera till Örebro läns Jämställdhetspris

Länsstyrelsen och Örebro läns jämställdhetsråd, där Handelskammaren Mälardalen ingår, instiftar Örebro läns jämställdhetspris för att uppmärksamma ett bra jämställdhetsarbete.

Örebro län, precis som övriga landet, präglas fortfarande av stora skillnader i livsförutsättningar mellan kvinnor och män. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Ett bra jämställdhetsarbete bidrar till människors makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön.

– Vi har många goda exempel på jämställdhetsinsatser i länet som är värda att uppmärksamma. Vår förhoppning är att fler inspireras att påbörja eller fördjupa sitt jämställdhetsarbete, säger Josefin Andersson, projektledare inom jämställdhet.

– Du kan nominera dig själv eller andra, och de nominerade kan vara organisationer eller privatpersoner inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle, fortsätter Klara Bolinder, samordnare mäns våld mot kvinnor.

Fram till och med den 15 september går det att lämna in nomineringar. Vinnaren kommer att presenteras vid en prisceremoni på Örebro slott i november och utses av en jury som leds av landshövding och ordförande i jämställdhetsrådet Maria Larsson. Juryn består av representanter från Örebro kommun, Hällefors kommun, Region Örebro län, Örebro Universitet och TCO.

Nominera dig själv eller någon annan till jämställdhetspriset

Om Örebro läns jämställdhetspris

Bedömningen kommer ske utifrån arbetets koppling till ett eller flera av de nedanstående jämställdhetspolitiska målen och kriterierna. Beskriv därför hur ert arbete relaterar till dessa. De jämställdhetspolitiska målen är också utgångspunkten för Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020.

  1. En jämn fördelning av makt och infly­tande
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  5. Jämställd hälsa
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  7. Arbetat för att öka kunskapen om jämställdhet i samhället
  8. Arbetat för att bryta stereotypa könsmönster
Nominera

Du kan nominera dig själv eller andra. Organisationer eller privatpersoner inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle kan nomineras. Politiska partier kan inte nomineras.