Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Kunskapsfrukost om Brexit och frihandelsavtal i Arboga

Vid torsdagmorgonens välbesökta kunskapsfrukost om Brexit, frihandelsavtal och internationell affärsutveckling fick deltagarna bland annat veta mer om vilket stöd Handelskammaren Mälardalen kan erbjuda företag som vill expandera på den internationella marknaden.

Thor-Björn Käck, projektledare på Handelskammaren Mälardalen, berättade om vilka resurser som finns inom Handelskammaren, bland annat exportstöd till småföretag och handelsdokument för export.

- Vi hjälper till med behovsanalyser kring företagets internationella affär och kommer med förslag på hur företagen kan utvecklas på nya eller befintliga internationella marknader. Vi hjälper också till med marknadsanalyser, affärskontakter och etablering i andra länder, säger Thor-Björn Käck.

Anamaria Deliu och Anna Sabelström från Kommerskollegium, som är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik, uppdaterade deltagarna om några aktuella handelspolitiska frågor. De berättade bland annat om EU:s nya frihandelsavtal med Kanada och Japan och att många förhandlingar är pausade just nu. Det mest kända exemplet är TTIP-avtalet med USA. Dessutom fick man en statusrapport om Brexit.

Så här kan företag förbereda sig inför Brexit

• Kartlägg er handel med Storbritannien.
• Ansök om nödvändiga tillstånd hos Tullverket.
• Kontrollera vilka tullar och andra skatter som gäller.
• Undersök möjligheterna för hjälp med tullklarering i Storbritannien.
• Ta reda på ursprungsregler och vad som gäller för varuklassificering.
• Se över hela er värdekedja, är er leverantör exponerad mot Storbritannien?

Vi är världens hemmaplan

Genom Handelskammaren har du hela världen inom räckhåll. Vi tillhör ett enormt globalt nätverk med fler än 12 000 handelskammare. Det ger dig nästan obegränsat med kontaktmöjligheter när du vill expandera eller utveckla ditt företag. Du kan också använda hela världens handelskammare som ett outtömligt uppslagsverk när du behöver svar på frågor.