Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

DEBATT: Dubbla infrastrukturutmaningar hotar företagens tillväxt

IKEAs vd skriver på DN Debatt i lördags om hur de eftersatta investeringarna i infrastrukturen påverkar verksamheten i Småland. De kallar till krismöte.

Och det är kris. Vi hör dagligen från våra företag i Mälardalen om problem med både arbetspendling och godstransporter. Här ligger många företag som inte bara är viktiga för Mälardalen utan hela Sverige. Tunga industriföretag som ABB och Epiroc, men också snabbväxande tjänsteföretag som är helt beroende av kompetens.

Under 2018 hade persontågen i Sverige en punktlighet på 87,8 procent, vilket är lägre än 2017. Det går åt fel håll. Själv fördubblade jag mitt bilåkande förra året, trots att ambitionen var det motsatta, på grund av att jag inte litade på att tåget skulle komma fram i tid.

Nu hotas tillväxten av en annan infrastrukturfråga. Tillgången till el. Elen räcker inte till etableringen av nya företag och hotar utvecklingen av befintliga. El finns, men inte i hela Sverige. Många företag beslutar vilken ort som får deras uppgradering eller nyetablering beroende på tillgången på el. Särskilt utsatt är storstadsregionerna och Mälardalen. I Västerås kan man tvingas säga nej till nya energikrävande företagsetableringar. Svenska Kraftnät ser behov av att investera 45 miljarder kronor mellan 2018 och 2027 i nätet.

Vi företräder Mälardalens företag genom att debattera, skriva remisser och delta i råd. Ofta får vi gehör hos politiken och ser resultat i de nationella planerna. Tyvärr ser vi inte alltid de praktiska resultaten då finansieringsviljan saknas. Sverige måste tänka om och våga investera. Under året kommer vi därför att ligga på för att vår nya regering fattar de beslut som behövs - för företagen, för tillväxten, för Mälardalen och för Sverige.

IKEA: ”Järnvägens brister hotar Ikeas fortsatta expansion”

Ikea vill fortsätta att utveckla sin verksamhet i Småland och Skåne, men eftersatta investeringar i infrastrukturen för tåg skapar stora problem. Stadigt ökande restider, förseningar och inställda tåg hotar vår fortsatta utveckling. Ikea bjuder nu in samtliga berörda aktörer till ett krismöte om bristerna i tågtrafiken, skriver Pernilla Jonsson, vd Ikea Älmhult.

Läs hela debattartikeln