Handelskammaren Mälardalen

Arkiv: November 2017

Påverka förslag på nya tullfria insatsvaror

Nu finns en sammanställning över de insatsvaror som kan bli tullfria från den 1 juli 2018. Tillverkar ditt företag någon av varorna på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Kontakta Kommerskollegium senast 23 november för en vidare diskussion.

Läs mer

Smart stad - ett självförsörjande system

Fokus på träffen låg på Örebroregionens utveckling 2050. För att få igång tankar och diskussioner ...

Läs mer

Regionens medicinteknikföretag bäddar för export

Medicinteknikföretagen blir allt fler och allt större i Västmanland och Örebro. Nu står flera av ...

Läs mer

Vem tycker du ska få Örebro kommuns Miljöpris 2017?

Externa miljöpriset Det externa miljöpriset delas årligen ut till ett företag, en organisation eller en enskild ...

Läs mer

Kommerskollegium utreder svenska handelsintressen inför brexit

Kommerskollegium ska, på basis av en ekonomisk analys av både varu- och tjänstehandeln, göra fördjupade analyser inom ...

Läs mer

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik oktober

Varje månad gör Trafikverket en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistik bevakning innehåller bland annat ett urval från Trafikverkets omvärldsspaning och ingår i Handelskammarens infrastruktur- och logistiknyhetsbrev.

Läs mer

Inspiration för nyfikna företagare

Alexander Bard och Colin Moon föreläste om digitaliseringens möjligheter till internationella affärer och vikten av ...

Läs mer