Kompetensförsörjning

DEBATT: Näringsliv och skola måste agera för att säkra besöksnäringen i Bergslagen

Idag är söktrycket alldeles för lågt till både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. Vad beror det på? Med den stabila tillväxt som besöksnäringen har i Sverige kommer man innan 2023 att behöva rekrytera 350 000 nya medarbetare. Branschens största utmaning är att säkerställa framtidens kompetensförsörjning. Vi måste få våra unga att se besöksnäringen som en möjlig arbetsgivare och skapa en attitydförändring när ...
Publiserad 18 02 28
Kompetensförsörjning

NYHET: Rekryteringsnätverket - ingår i medlemskapet från och med nu

Kompetensförsörjning

Klartecken för ABB Industrigymnasium att starta Sverigeunik spetsutbildning i teknik

Kompetensförsörjning

Flera nya YH-utbildningar till vår region!