Kompetensförsörjning

Fler platser på yrkeshögskolan ger ny kompetens till näringslivet

Idag påbörjas en historisk expansion av yrkeshögskolan och många nya utbildningar får nu möjlighet att starta i Västmanland.
Publicerad 21 01 19
Kompetensförsörjning

Kompetenssatsning stärker den regionala besöksnäringen

Kompetensförsörjning

Ny lärportal för kompetenshöjning inom industrin

Kompetensförsörjning

Miljoner till besöksnäringen!