Kompetensförsörjning

Miljoner till besöksnäringen!

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process har svenska ESF-rådet därför fördelat 300 miljoner i stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade anställda. Projekten som får del av satsningen finns i hela landet och kommer att hjälpa cirka 25 000 personer, med fokus på besöksnäringen och industrin. Handelskammaren Mälardalen har tillsammans med ...
Publicerad 20 06 02
Kompetensförsörjning

7000 nya platser på kurser inom yrkeshögskolan

Kompetensförsörjning

Framtidens medarbetare om Covid-19, studier och jobb

Kompetensförsörjning

YrkesAkademin ställer inte in, de ställer om!