Kompetensförsörjning

Ny lärportal för kompetenshöjning inom industrin

De stora och snabba teknikskiftena ställer nya kompetenskrav på anställda inom industrin och produktionskedjor blir mer kunskapsintensiva. Företagen måste kompetensutveckla medarbetare för att behålla sin konkurrenskraft. På lärportalen finns utbildningar från olika leverantörer samlade. Företagens anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar. Allt efter tid och behov. -Många personer är permitterade eller i omställning och nu finns ett utmärkt ...
Publicerad 20 07 08
Kompetensförsörjning

Miljoner till besöksnäringen!

Kompetensförsörjning

7000 nya platser på kurser inom yrkeshögskolan

Kompetensförsörjning

Framtidens medarbetare om Covid-19, studier och jobb