På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Internationell handel

Vi vill se fler av våra företag på den internationella marknaden. Vi arbetar för minskade handelshinder och sunda marknadsvillkor, men också säkerställa bra affärer. Om det uppstår meningsskiljaktigheter i en affär finns Stockholm Handelskammarens skiljedomsinstitut, som används för att lösa tvister inom både det svenska och det internationella näringslivet.

Vi tillhör ett enormt globalt nätverk med fler än 12 000 handelskammare. Det gör dig och oss till en stark röst i världshandeln. International Chambers of Commerce (ICC) verkar för harmonisering och förenkling av regler och rutiner i internationell handel. Vårt särskilda organ i Bryssel är Eurochambres som driver våra frågor på Europanivå.

Några av de viktigaste handelsdokumenten utfärdas av oss. För att förenkla för dig som är medlem hos oss arbetar vi med att införa en helt digital lösning till 2018.

Global Utsikt är vår exporttidning som skickas både till medlemmar och politiska beslutsfattare. I samarbete med andra svenska handelskammare lyfter vi den viktiga exporten och angelägna frågor.