På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar

Infrastruktur- och logistikarenan (ILA)

Logistikberoende företag inom alla transportslag

Handelskammaren har tillsammans med offentliga och privata aktörer startat en arena för att samla logistikberoende företag inom alla transportslag och samarbeta för bättre funktionalitet.

Genom arenan kommer transportberoende företag att få möjlighet att identifiera och peka ut konkreta objekt inom infrastrukturen som behöver åtgärdas. Arenan kan också fungera som en referensgrupp där det offentliga och näringslivet kan stämma av olika strategiskt viktiga infrastrukturfrågor.

Målet är att utveckla en bestående arena mellan näringslivet och det offentliga kring logistik- och transportinfrastrukturfrågor för att genom samverkan säkerställa rätt prioriteringar och investeringar.

Tillsammans ska vi lyfta fram de för Västmanlands län viktigaste funktionerna inom transportinfrastrukturen. Vi ska visa på hur ett annat sätt att nyttjande av infrastruktur. Ambitionen är ökad intermodalitet mellan transportslag samt hållbara, trygga och goda kommunikationer för både människor och gods där godstrafiken ska kunna flöda utan att påverka eller påverkas av persontrafiken.

Samarbete mellan aktörerna ska ge en tydligare röst från länet och säkerställa rätt prioriteringar och investeringar. Vi kommer förstås arbeta med förbättringar av infrastrukturen även utanför länsgränsen, men som påverkar näringslivet i Västmanland.

Aktiviteter som sker inom ILA-projektet

Tillsammans med deltagande företag har vi diskuterat fram en agenda. I arenan ska vi tänka helhet och alla transportslag så att intermodaliteten stärks.
  • Arenan träffas 4 gånger per år
  • Handelskammaren skriver debattartiklar och driver påverkansarbetet
  • Vid behov ta fram rapporter
  • Delta och hålla i kunskapshöjande möten och konferenser inom logistik och infrastrukturområdet

För att lyckas behöver vi hjälpas åt. Kontakta då Thor-Björn Käck om ni vill delta i samarbetet.

Tillsammans gör vi skillnad!

För medlemmar i ILA-nätverket har vi möten enligt följande:

  • Onsdag 22 februari kl. 9.00 – 12.00
  • Tisdag 16 maj kl. 15.00 – 17.00
  • Onsdag 13 september kl. 15.00 – 17.00
  • Tisdag 21 november kl. 12.00 – 15.00
Thor-Björn Käck

Thor-Björn Käck

  • Marknadskoordinator
  • Infrastruktur och internationella affärer