På Handelskammaren Mälardalens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Jag accepterar
Internationella affärer

Handelsdokument

Dokument för både export och import

Handelskammarens intygsexpedition finns på kontoret i Örebro och kan hjälpa dig med legaliseringar av export- och importdokument, till exempel ursprungsintyg, importcertifikat och handelsfakturor. Vi utfärdar också ATA-carneter för temporär utförsel av varor som yrkesutrustning och produkter till mässor och demonstrationer. Du kan beställa alla blanketter direkt av oss till självkostnadspris. Vi hjälper dig dessutom med hanteringen.

Csign – snabbare och enklare
Nu kan du få både enklare och snabbare hantering om du ansöker via Csign. Allt som krävs är att du har en e-legitimation installerad. En e-legitimation får du via din bank, Telia eller annan e-legitimationsutfärdare. Med Csign betalar du utifrån antal ärenden per år.

OBS! När du skickar in dokument via Csign måste de vara oss till handa senast 14.00 för att vi ska hinna handlägga dem samma dag.


ATA-carnet

ATA-carneten är ett dokument som används när man ska besöka länder utanför EU och behöver ta med sig utrustning som sedan ska tillbaka till Sverige. Med ATA-carnet slipper man betala tull och andra avgifter vid gränspassager, vilket kan innebära betydande kostnadsbesparingar. ATA-carneten utfärdas inför varje resa för den utrustning eller de varor som ska tas med. Carneten ska följa varorna hela tiden, visas upp och stämplas av tullen vid varje gränspassage.


Ursprungscertifikat (UC)

När man exporterar till länder utanför EU krävs ofta ett bevis om varornas ursprung (Certificate of Origin) för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges.


Ursprungscertifikat - %-intyg (endast för Saudi Arabien)

När man exporterar till Saudi Arabien krävs ibland ett bevis om varornas ursprung för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges.


International Import Certificate (IC) och Delivery Verification Certificate (DVC)

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. En del av dessa länder kräver även ett leveransbekräftelse-certifikat (Delivery Verification Certificate) som styrker att varorna verkligen har levererats till avsett destinationsland, ett sk DVC. Med IC förbinder sig importören att importera varor till Sverige och med DVC intygas att varorna verkligen anlänt hit.
Om det är första gången som du ansöker om IC- eller DVC ska du först fylla i ett frågeformulär med uppgifter om företaget, importändamål, försäljningsområde med mera. Formuläret kan du ladda ner som word-fil, skriva ut, fylla i och posta till oss.

EUR.1-certifikat

Vid export av varor från EU till vissa länder utanför EU som EU har frihandelsavtal med, kan varan bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med ett varucertifikat EUR.1. Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. EUR.1-certifikaten stämplades tidigare av tullen men från och med nu kan du få dem även av oss.


Varucertifikat A. TR. (endast för Turkiet)

När man exporterar till Turkiet krävs ibland ett varucertifikat A. TR. för att man ska få tullfrihet eller tullnedsättningar. Handelskammaren stämplar inte varucertifikat A. TR. det gör Tullen.

Anneke Olsson

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och export