2 oktober i Västerås

Stora Näringslivsdagen

Årets näringslivshändelse i Västmanland

Stora Näringslivsdagen är en mötesplats för näringslivet som erbjuder inspiration, kunskap och möjligheter att göra affärer. Evenemanget är årligt återkommande och lyfter fram aktuella näringslivsfrågor, lokala och regionala styrkor samt ger inspiration för fortsatt tillväxt.

TEMAN

GLOBALISERING – DET NYA GLOBALA LANDSKAPET

Människor, produkter och pengar rör sig idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter än för bara decennier sedan. Det påverkar alla företag – stora som små, oavsett vilken marknad och gör att vi ställs inför nya utmaningar och möjligheter.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD & DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER

Att möta framtiden med rätt kompetens nämns ofta som den största och viktigaste utmaningen för de flesta företag och är en strategisk fråga för alla organisationer oavsett bransch, storlek eller verksamhet.

DIGITALISERING- DIGITALISERING, GLOBALISERING OCH NODALISERING - de tre stora makrotrenderna i vår tid

Digitaliseringens utveckling har gått snabbt framåt och har stor påverkan på hur vi gör affärer och på samhällsutvecklingen i stort. Digitaliseringen skapar förändrade förutsättningar för framtiden. Hur tacklar vi det och vilka trender ser vi om tittar framåt i tiden?

Anna Holmström

Anna Holmström

  • Platschef Västerås & projektledare Stora Näringslivsdagen
  • Stora Näringslivsdagen och medlemskap