Press

DEBATT: Staten måste ha bättre dialog med näringslivet om sjöfarten

Den 3 september 2009 fattade regeringen beslut om att den del av Sjöfartsverket som omfattade verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen skulle slås ihop med dåvarande Banverket och Vägverket. Den nya myndigheten fick namnet Trafikverket. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och ...
Publicerad 18 07 02
Press

DEBATT: Näringsliv och skola måste agera för att säkra besöksnäringen i Bergslagen

Press

Efterfrågan på Relocation Service får Handelskammaren att växla upp

Press

DEBATT: Hjulsta, bron som glömdes bort