Press

DEBATT: företag och utbildare måste mobilisera när Yrkeshögskolan växer

Antalet utbildningsplatser per år ska öka med 55 procent till 2022, från 28 400 till 44 000, och antalet studerande förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000. Inför utbildningsstarten i höst och våren 2019 har Myndigheten för yrkeshögskolan tagit emot 1 208 ansökningar från utbildningsanordnare, det motsvarar 129 000 utbildningsplatser. 525 utbildningar, hela 43 procent, beviljades och därför krävs ...
Publicerad 18 10 15
Press

Sex, makt och våld inleder framtidskonferensen UTSIKT

Press

Kompetensförsörjning är medlemsföretagens viktigaste valfråga

Press

DEBATT: Staten måste ha bättre dialog med näringslivet om sjöfarten