Örebro Klimatarena

Välkommen till Örebros gemensamma arena för klimatfrågor

Örebro Klimatarena är en mötesplats för aktörer inom näringslivet som vill föregå med gott exempel och engagera sig i energi- och klimatfrågor. Genom en gemensam plattform kan vi sprida information och utbyta erfarenheter.

Vi strävar efter att främja hållbar företagsutveckling och medverka till att de regionala och lokala klimat- och energimålen nås. En viktig del är även att bidra till det regionala genomförandet av klimatmålen inom Europa år 2020.

Örebro läns klimat- och energimål år 2020
  • Utsläppen från växthusgaser ska ha minskat med minst 25 procent jämfört med år 2005.
  • Energin används 20 procent effektivare jämfört med år 2008.
  • Minst 60 procent av den totala energianvändningen ska komma från förnybara energikällor.

Ett delmål är att företagen ska förstå hur ett aktivt klimat- och energiarbete kan bidra positivt till företagets ekonomiska resultat.

Örebro klimatarena

Örebro Klimatarena är ett samarbete mellan Handelskammaren Mälardalen, Örebro kommun, Region Örebro län och Länsstyrelsen Örebro län.

Kontakt

Mia Järliden

  • Projektledare
  • UTSIKT och affärsnätverk

Nyheter

Örebro Klimatarena

Vem tycker du ska få Örebro kommuns Miljöpris 2017?

Externa miljöpriset Det externa miljöpriset delas årligen ut till ett företag, en organisation eller en enskild person i Örebro, som på ett utmärkande sätt arbetar för miljön, klimatet och en hållbar utveckling. Priset delas ut vid Örebrogalan den 1 mars 2018. Den 2 december är sista dag att nominera till priset och du nominerar på Örebrogalans webbplats: orebrogalan.se/start/nominera/ Bedömningsgrunder för miljöpriset Om ...
Publiserad 17 11 14
Örebro Klimatarena

Det är bara att köra! - Fossilfritt!

Örebro Klimatarena

Stöd för företag som gör en investering för att minska klimatutsläppen

Örebro Klimatarena

Klimatarbete som höjer värdet på dina fastigheter