Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Affärsmöjligheter i Spanien

Spanien är världens fjortonde största ekonomi i termer av BNP och den femte största inom EU. Landets attraktionskraft för utländska investeringar handlar inte bara om den inhemska marknaden, utan också möjligheten att via Spanien arbeta med tredje parter och marknader.

Spanien har även privilegierat geografiskt läge, det tillhör EU och är porten till Nordafrika och Latinamerika. Över 12 500 utländska företag är etablerade i Spanien, av vilka 70 hittas igen bland Forbes Top 100-lista över multinationella företag.

Spaniens ekonomi visar en fortsatt positiv trend. De omfattande finanspolitiska åtgärder som den spanska regeringen har genomför sedan 2011, för att främja den ekonomiska återhämtningen, har gett positiva resultat. Bruttonationalprodukten (BNP) växte 2016 med 3,2 procent, samma siffror som 2015, och det placerar landet bland de främsta inom EU gällande tillväxt. 2017 beräknas landets BNP nå upp till den nivå den hade innan krisen började, dvs runt 3 procent.

Handelskammaren erbjuder exportstöd och skräddarsydda konsulttjänster till svenska företag som önskar identifiera nya affärsmöjligheter, hitta distributörer eller annan kanal in på den spanska marknaden. Klicka här för mer information.


Affärsmöjligheter inom olika nyckelsektorer

Spanien erbjuder utmärkta affärsmöjligheter för utländska företag, framför allt inom sektorer med högt mervärde och inom högteknologiska branscher såsom Informations- och Kommunikationsteknik, miljö och vattenrening, bioteknik och life science, flygteknik och rymdindustri samt fordonsindustrin.

 

ICT

Under de senaste årtiondena har informations- och kommunikationsteknologisektorn i Spanien upplevt en av de högsta tillväxterna i Europa med ett sammanlagt industrivärde på ca 97 miljoner euro 2015. Detta representerar ca 5 procent av Spaniens BNP.

 

Life Science, Bioteknik och Läkemedel

Spanien är världens 10:e främsta vetenskapsnation och den 5:e största vetenskapliga producenten inom EU-15. Antalet företag inom Life Science-sektorn i Spanien fortsätter att öka och nästan 3000 företag arbetar inom bioteknologi (2015). Spanien har ett väl integrerat sjukvårdssystem som består av ett omfattandet nätverk av, både offentliga och privata, sjukhus vilka understöds av ledande forskningscentra. Systemet är mycket lämpat för överbryggande forskning inom medicin samt för forskning av nya läkemedel och avancerade behandlingsmetoder.

 

Flygteknik och rymdindustri

Flygteknik och rymdindustrin är mycket välutvecklad i Spanien med en omsättning på hela 9.700 miljoner euro år 2015, vilket gör den spanska flyg- och rymdindustrin till den 5:e största i Europa och den 8:e största i världen.

 

Fordonsindustrin

Den spanska fordonsindustrins omsättning uppgår till 10% av landets BNP och 19% av den total exporten. Spanien är den 2:a största biltillverkaren i Europa och den 8:e största i världen. Mer än 300 000 personer är direkt sysselsatta inom fordonsindustrin och två miljoner arbetstillfällen är indirekt kopplade till sektorn.

 

Kemisk industri

Den kemiska industrin skapar välstånd och sysselsättning för mer än 3100 företag i Spanien och utgör en viktig attraktionskraft för utländska investeringar. Sektorn omsätter 56,4 miljarder euro, vilket motsvarar 12,4% av Gross Industrial Product och utgör därmed Spaniens nästa främsta exportsektor. Den kemiska industrin är den tillverkningsindustri i Spanien som förutspås genomgå den största tota tillväxten mellan 2015 och 2030, med en årlig tillväxttakt på 4,5%.

Läs mer på www.cchs.es