Tillsammans är vi starka

Ju fler vi är desto starkare blir vi och kan påverka förutsättningarna för tillväxt och utveckling i våra företag och i regionen. Tveka inte att kontakta oss om medlemskap.

Tillgång till affärsnätverk, mötesplatser, utbildningar och seminarier.

Handelsdokument och rådgivning i exportfrågor.

Inflytande i viktiga näringslivspolitiska frågor.

Stort nätverk med andra handelskammare!

I Sverige finns elva regionala handelskammare från Luleå i norr till Malmö i söder. Alla handelskammare är privata och självständiga medlemsorganisationer som samarbetar inom ramen för Sveriges Handelskamrar.

Vi väntar på dig

Ta ditt företags viktigaste affärsbeslut och bli medlem redan idag!

Starkare nätverk – vi ger dig en fantastisk möjlighet att knyta kontakter på lokal, regional och internationell nivå.
Mer kunskap – som hjälper dig i beslutsfattandet.
Större inflytande – du kan lugnt ägna dig åt ditt företag, vi arbetar med påverkansfrågorna.